PRACSIS 2017

U saradnji sa projektom i kampanjom “25 by 25” Svetske federacije za srce

As a part of the global “25 by 25” campaign of the World Heart Federation

3-4. mart 2017. godina, Hotel M “Best Western”, Beograd

March 3-4, 2017, Hotel “M” Best Western, Belgrade

 

Organizator: Ogranak Američkog koledža kardiologa za Srbiju i Republiki Srpsku u saradnji sa

Udruženjem kardiologa Srbije, Udruženjem kardiologa Republike Srpske i

Američkim koledžom kardiologa

Organizer: American College of Cardiology Consortium Chapter of Serbia and Republic of

Srpska in cooperation with Cardiology Society of Serbia, Cardiology society of Republic of

Srpska, and American College of Cardiology

 

Pod pokroviteljstvom Udruženja kardiologa Srbije, Odbora za kardiovaskularnu patologiju

Srpske akademije nauka i umetnosti i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Under the auspices of the Cardiology Society of Serbia, Board of cardiovascular pathology

Serbian Academy of Sciences and Arts, and School of Medicine, University of Belgrade

 

Organizacioni odbor:

Organizational board:

Prof. dr M.A. Nedeljković, Predsednik Ogranka ACC za Srbiju i Republiku Srpsku / Governor of

the ACC Consortium Chapter of Serbia and Republic of Srpska

Prof. dr D. Vulić, prethodni predsednik Udruženja kardiologa Republike Srpske / Past President

of the Cardiology Society of Republic of Srpska

Prof. dr B. Beleslin, predsednik Udruženja kardiologa Srbije / President of the Cardiology Society

of Serbia

Prof. dr Z. Perišić, prethodni predsednik Udruženja kardiologa Srbije / Past President of the

Cardiology Society of Serbia

Prof. dr A. Đorđević Dikić, budući predsednik Udruženja kardiologa Srbije / President-elect of

the Cardiology Society of Serbia

Asist. dr M. Dobrić, sekretar-blagajnik Udruženja kardiologa Srbije / Secretary-Treasurer of the

Cardiology Society of Serbia

 

Počasni odbor:

Honorary Board:

Akademik prof.dr Vladimir Kanjuh

Akademik prof.dr Nebojša Lalić

Akademik prof. Radivoje Čolović

Doc.dr Milika Ašanin

 

Generalni sponzor i podrška: Astra Zeneca u okviru projekta “25 by 25” Svetske federacije za

srce

General sponsor and support: Astra Zeneca as a part of the global “25 by 25” campaign of the

World Heart Federation

 

Kotizacija: 50 evra (+PDV) u dinarskoj protivvrednosti

Registration fee: 50 euros (+VAT) in dinar value

 

Učesnici: kardiolozi i internisti koji se bave kardiologijom iz Srbije i regiona

Target audience: Cardiologists and internal medicine specialists that manage cardiology

patients from Serbia and the region

 

Akreditacija: Koordinator: Dragana Bačić

“Praktični aspekti i komparativna analiza ACC/AHA i ESC preporuka u Srbiji 2017 (PRACSIS 2017)” je

odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj 153-02- 3989/2016-01 od 21.11.2016. godine, pod

evidencionim brojem A-1- 2858/16, akreditovan na sledeci nacin: broj bodova za predavače 12, a za

pasivno učešće 6.

 

Kotizacije (Zivka Milicevic email/tel: [email protected]; 064-285- 14-38)

Accreditation: Coordinator: Dragana Bačić (emil/tel: [email protected]; 066-8301- 918)

The meeting will be accredited by the Serbian Health Council

Registration fee (Zivka Milicevic email/tel: [email protected]; 064-285- 14-38)

 

Rezervacije smestaja - Rubicon tarvel (Mirko Levajac

email/tel: [email protected]; 060-4141540)

Acommodation: Accommodation reservation Hotel M BestWestern (Mirko Levajac

email/tel: [email protected]; 060-4141540)

UKS Obaveštenja

17.06.2024.

Prijave za podršku za učešće na TCT 2024

Iskoritiste priliku za mogućnost finansijske podrške za učešće na kongresu za odlazak na TCT ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

30.06.2024.

ACC sertifikovani ispit o kardiovaskularnom znanju

Polaganje sertifikovanog ispita o kardiovaskularnom znanju biće organizovano u periodu 8-9. ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije
MasterCard
Maestro
Visa
DINA
American express
BancaIntesa
MasterCard Sec
Verified by Visa