PRACSIS 2018

23-24. februar 2018. godina, Hotel M “Best Western”, Beograd

February 23-24, 2018, Hotel “M” Best Western, Belgrade 

Organizator: Ogranak Američkog koledža kardiologa za Srbiju i Republiku Srpsku u saradnji sa Udruženjem kardiologa Srbije, Udruženjem kardiologa Republike Srpske, Američkim koledžom kardiologa, Odborom za kardiovaskularnu patologiju Srpske akademije nauka i umetnosti, Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Akademijom medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva

Organizer: American College of Cardiology Consortium Chapter of Serbia and Republic of Srpska in cooperation with Cardiology Society of Serbia, Cardiology society of Republic of Srpska, American College of Cardiology, Board of cardiovascular pathology Serbian Academy of Sciences and Arts, School of Medicine University of Belgrade, and Academy of Medical Sciences of the Serbian Medical Society 
 
 
Organizacioni odbor:

Organizational board:

Prof. dr M.A. Nedeljković, Predsednik Ogranka ACC za Srbiju i Republiku Srpsku/Governor of the ACC Consortium Chapter of Serbia and Republic of Srpska

Prof. dr D. Vulić, prethodni predsednik Udruženja kardiologa Republike Srpske/Governor of the ACC Consortium Chapter of Serbia and Republic of Srpska

Akademik Prof. dr Miodrag Ostojić, prethodni predsednik Udruženja kardiologa Srbije / Past President of the Cardiology Society of Serbia

Prof. dr A. Đorđević Dikić, predsednik Udruženja kardiologa Srbije/President-elect of the Cardiology Society of Serbia

Prof. dr B. Beleslin, prethodni predsednik Udruženja kardiologa Srbije/President of the Cardiology Society of Serbia

Prof. dr Z. Perišić, prethodni predsednik Udruženja kardiologa Srbije/Past President of the Cardiology Society of Serbia

Asist. dr V. Giga, sekretar-blagajnik Udruženja kardiologa Srbije/Secretary-Treasurer of the Cardiology Society of Serbia
 
Počasni odbor:

Honorary Board: 
 
Akademik prof.dr Vladimir Kanjuh

Akademik prof.dr Miodrag Ostojić

Akademik prof.dr Nebojša Lalić

Akademik prof. Radivoje Čolović

Akademik Prof. dr Jovan Hadži-Đokić

Doc. dr Sanja Radojević-Škodrić

Prof. dr Pavle Milenković

Prof. dr Milovan Bojić

Doc. dr Milika Ašanin

 

Sponzori/Sponsors: Astra Zeneca, Bayer, Hemofarm, PharmaSwiss, Alkaloid, Amicus, Merck, Pfizer


Kotizacija: 50 evra (+PDV) u dinarskoj protivvrednosti

Registration fee: 50 euros (+VAT) in dinar value 
 

Učesnici: kardiolozi i internisti koji se bave kardiologijom iz Srbije i regiona

Target audience: Cardiologists and internal medicine specialists that manage cardiology patients from Serbia and the region  

Akreditacija: Koordinator: Dragana Bačić (emil/tel: [email protected]; 066-8301-918)

 “Praktični aspekti i komparativna analiza ACC/AHA i ESC preporuka u Srbiji 2018 (PRACSIS 2018)” je odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj 153-02-3452/2017-01 od 18.11.2017. godine, pod evidencionim brojem A-1-2385/17, akreditovan na sledeci nacin: broj bodova za predavače 8, a za pasivno učešće 4.

Kotizacije: (Jelena Stamenković  email/tel: [email protected]; 064-298-34-18)

Accreditation: Coordinator: Dragana Bačić (emil/tel: [email protected]; 066-8301-918)  „PRactical aspects and comparative analysis of ACC/AHA and ESC guidelines In Serbia 2018 (PRACSIS 2018)“ is accredited by the Serbian Health Council with 8 CME creditis for lecturers and 4 CME credits for passive participants.  
 
Registration fee: (Jelena Stamenković  email/tel: [email protected]; 064-298-34-18)

Rezervacije smestaja - Rubicon tarvel (Mirko Levajac email/tel: [email protected]; 060-4141540)

Acommodation: Accommodation reservation Hotel M BestWestern (Mirko Levajac email/tel: [email protected]; 060-4141540) 

MedTech Europe Code of Ethical Business Practice:

“THIRD CONGRESS OF THE 34th AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY CONSORTIUM CHAPTER OF SERBIA AND REPUBLIC OF SRPSKA” is COMPLIANT with the MedTech Europe Code of Ethical Business Practice. More details are available on: https://www.ethicalmedtech.eu/medtech-apps/cvs/view-event/EMT8117

UKS Obaveštenja

12.04.2024.

Prijava za podršku za učešće na BASICS+ 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za ostvarivanje prava na pružanje podrške za ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije