PRACSIS 2023

Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji,
 
sa zadovoljstvom Vas pozivamo da učestvujete na Osmom kongresu 34. ACC Ogranka za Republiku Srbiju i Republiku Srpsku, koji se održava u Trebinju, 2-3. juna. 2023.
 
Program će biti baziran na poslednjim ESC i ACC/AHA preporukama (KV procena kod ne-srčanih operacija, kardio-onkologija, plućna hipertenzija, komorske aritmije i iznenadna srčana smrt, srčana slabost i amiloidoza srca), ali pripremamo i nekoliko novih sesija koje odražavaju pojedine aktuelne kontroverze, uvođenje novih tehnologija koje menjaju našu praksu, teme posvećene aktuelnim regionalnim temama i zajedničke sesije sa srodnim udruženjima i uglednim institucijama!
 
Zahvaljujemo se svim farmaceutskim kućama na podršci u organizaciji kongresa, Udruženju kardiologa Republike Srpske i Udruženju kardiologa Srbije na punoj podršci, svim predavačima koji su prihvatili učešće i doprineli stručnom kvalitetu kongresa, i posebno svim učesnicima koji su planirali učešće na kongresu!
 
U materijalu kongresa ćete nači prevode 3 džepna izdanja poslednjih ESC preporuka zajedno sa poslednjim brojem časopisa UKS Srce i krvni sudovi. Imajte u vidu da se prevodi džepnih izdanja po ESC regulativi mogu objavljivati samo u štampanoj formi.

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije sa 12 bodova 
za predavače i 6 bodova za učesnike.
 
S poštovanjem, i željom da se vidimo i družimo u junu 2023. u Trebinju!
 
prof. Branko Beleslin
Predsedavajući, 34. ACC ogranka za Republiku Srbiju i Republiku Srpsku       

 
Organizacija: 34. ACC ogranak za Republiku Srbiju i Republiku Srpsku, UKS i UKRS
Kotizacija: 100 evra (+PDV) za lekare, 50 evra (+PDV) za medicinske sestre i tehničare   
(Jelena Stamenković email/tel: [email protected]; 064-298-34-18)
Rezervacije smeštaja - Rubicon travel
(Mirko Levajac, email/tel: [email protected]; 060-4141540)

UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije