Svetski dan srca

U saradnji sa projektom i kampanjom “25 by 25” Svetske federacije za srce i Svetske zdravstvene organizacije

In cooperation with the campaign “25 by 25” of the World heart federation and World Health Organization

29. septembar 2016. godina, Beograd

September 29, 2016, Belgrade

Organizator: Udruženje kardiologa Srbije

Organizer: Cardiology society of Serbia

Pod pokroviteljstvom Ministartsva zdravlja Republike Srbije i Srpske akademije nauka i umetnosti

Under the auspices of Ministry of health of the Republic of Serbia and Serbian academy of science and arts

Partnerske organizacije i kompanije: Fondaciej Srbije za Vaše srce, Udruženje neurologa Srbije, Udruženje za hipertenziju Srbije, Udruženje za sportsku medicine, AstraZeneca, Krka, Bayer, TBD

Medijska podrška: NEWASSIST, RED communication

 

Organizacioni odbor:

Prof. dr B. Beleslin, predsednik Udruženja kardiologa Srbije / President of the Cardiology Society of Serbia

Prof. dr A. Đorđević Dikić, budući predsednik Udruženja kardiologa Srbije / President-elect of the Cardiology Society of Serbia

Prof. dr Z. Perišić, prethodni predsednik Udruženja kardiologa Srbije / Past President of the Cardiology Society of Serbia

Prof. dr M. Nedeljkovic, Predsednik 34. Ogranka ACC u Republici Srbiji i Republici Srpskoj / Governer of 34. chapter of ACC in Serbia and Republic Srpska

Asist. dr M. Dobrić, sekretar-blagajnik Udruženja kardiologa Srbije / Secretary-Treasurer of the Cardiology Society of Serbia

Asist. dr V. Giga, nacionalni koordinator za prevenciju KV bolesti Udruženja kardiologa Srbije / National coordinator for prevention of cardiovascular diseases of the Cardiology society of Serbia

 

Cilj obeležavanja Svetskog dana srca:

- edukacija stanovništva i promocija Preporuka za prevenciju kardiovaskularnih bolesti Evropskog udruženja kardiologa, koja za cilj ima smanjenje morbiditeta i mortaliteta od kardiovaskularnih bolesti kroz demonstraciju praktičnih aktivnosti u uputstava za zdrav način života i mere prevencije koje se tiču prestanka pušenja, lečenja hipertenzije, hiperlipidemije, zdrave ishrane, fizičkog vežbanja, antistres programa i sekundarne prevencije

- računanje kardiovaskularnog rizika prema tablicama Evropskog kardiološkog društva, popunjavanje upitnika za pacijente koje se tiču lečenja i kontrole hipertenzije, povišenih masnoća i sekundarne prevencije o poznavanju svoje bolesti, razloga nastanka, lečenja i kvaliteta odnosa lekar pacijent

- edukativna predavanja na temu Prevencije kardiovaskularnih bolesti usmerena prema javnosti i lekarima primarne zdravstvene zaštite

 

Aim:

-public education and promotion of ESC guidelines on Prevention of cardiovascular diseases with the aim to reduce cardiovascular morbidity and mortality with demonstration of activities and actions for healthy lifestyle and preventive actions regarding smoking prohibition, treatment and control of hypertension, hyperlipidemia, healthy lifestyle and diet, regular physical exercise, anti-stress program, and secondary prevention

- Cardiovascular risk calculation according to ESC charts, queries for the patients regarding the treatment and control of hypertension, hyperlipidemia and secondary prevention regarding basic knowledge about the disease, diagnosis and treatment, and quality of the relationship between the patient and the doctor

- educative lectures to the general audience and preventive doctors on Prevention of cardiovascular diseases   

 

Učesnici: stanovništvo i lekari (prvenstveno fokus na lekare primarne zdravstvene zaštite)

Target audience: all citizens and doctors with specific focus on preventive and primary health care doctors

Mesto održavanja: Mikser house, Beograd

Venue: Mikser house, Belgrade

Akreditacija: Skup je akreditovan od Zdravstvenog saveta Srbije sa 4 boda KME za učesnike i 8 za predavače.

Accreditation: The meeting is accredited by the Health council of Republic of Serbia with 4 points for CME for partipants and 8 for lecturers.

UKS Obaveštenja

17.06.2024.

Prijave za podršku za učešće na TCT 2024

Iskoritiste priliku za mogućnost finansijske podrške za učešće na kongresu za odlazak na TCT ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

30.06.2024.

ACC sertifikovani ispit o kardiovaskularnom znanju

Polaganje sertifikovanog ispita o kardiovaskularnom znanju biće organizovano u periodu 8-9. ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije
MasterCard
Maestro
Visa
DINA
American express
BancaIntesa
MasterCard Sec
Verified by Visa