XVII KONGRES UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE

Organizator Kongresa

Udruženje kardiologa Srbije u saradnji sa

Medicinskim fakultetom u Beogradu i

Vojnomedicinskom akademijom

Pokrovitelj Kongresa

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

Svečano otvaranje

Nedelja, 18. oktobar 2009, 18:30, Amfiteatar VMA, Beograd

Predsedavajući:

M. Ostojić, N. Karanović, S. Pajović, V. Kanjuh, S. Nedeljković,

Z. Vasiljević-Pokrajčić, M. Jevtić

Pozdravna reč:

Akademik prof. dr Miodrag Ostojić

Predsednik Udruženja kardiologa Srbije

Predsednik Organizacionog odbora Kongresa

Doc. dr Nevena Karanović

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Vlade Republike Srbije

Prof. dr Snežana Pajović

Državni sekretar Ministarstva nauke Vlade Republike Srbije

Prof. dr Zorana Vasiljević-Pokrajčić

Budući predsednik Udruženja kardiologa Srbije

Predsednik Naučnog odbora Kongresa

general-major, Prof. dr Miodrag Jevtić

načelnik Vojnomedicinske akademije

Mr Ph Dejan Senćanski,

Direktor predstavništva, AstraZeneca, Beograd

Generalni sponzor Kongresa

Akademik prof. dr Vladimir Bumbaširević

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Promocija profesora po pozivu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Roberto Ferrari

President, European Society of Cardiology

Predavanje za zvanje gostujućeg profesora Medicinskog fakulteta

Univerziteta u Beogradu

Inaugural lecture for the title of the visiting professor of the University of Belgrade, School of Medicine

Značaj srčane frekvence i prevencija infarkta miokarda ivabradinom

Prof. Roberto Ferrari, predsednik Evropskog udruženja kardiologa

Importance of heart rate and prevention of myocardial infarction by ivabradine

Prof. Roberto Ferrari, President of the European Society of Cardiology

Umetnički program:

kvartet violončela “FEMINE”

20:00

Koktel dobordošlice

Dobrodošli na Kongres

Poštovane koleginice i kolege,

Veliko mi je zadovoljstvo da Vas pozdravim ispred Udruženja kardiologa Srbije na početku još jednog nacionalnog kongresa. Očekujem da će XVII Kongres Udruženja kardiologa biti interesantan, edukativan i da će predstavljati odličnu priliku da se upoznamo sa najnovijim dostignućima u oblasti kardiovaskularne medicine, kao i šansa da naši članovi promovišu rezultate svojih naučnih istraživanja.

Pred kardiolozima u Srbiji nalaze se brojni izazovi i šanse, a posebno bih želeo da istaknem veliki evropski projekat „Stent for life”, kome je Udruženje kardiologa Srbije pristupilo krajem avgusta 2009. godine na Evropskom kongresu kardiologa u Barseloni. Ideja vodilja prilikom koncipiranja ovog projekta bila je da interventne kardiološke sale postanu, od mesta za “kozmetsku hirurgiju” gde se stentovima i balonima leče suženja koronarnih arterija, mesta nalik prijemnim odeljenjima

trauma centara gde se lečenjem najtežih akutno ugroženih koronarnih bolesnika, direktno spasavaju ljudski život i postiže maksimalan zdravstveni, ekonomski i socijalni efekat terapije. Imajući u vidu da, prema preporukama, svaki bolesnik sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta treba što hitnije da dođe u salu za kateterizaciju srca, kao i da čak i uspešni slučajevi rešeni primenom rane fibrinolitičke terapije treba da budu koronarografisani u roku od 24h od nastanka

simptoma, duboko sam uveren da svi mi koji se bavimo kardiologijom, možemo uz određeni trud dostići visoke standarde koje postavlja Evropsko i Američko udruženje kardiologa. Obzirom da u sprovođenju ove inicijative imamo i veliku podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, brojnih medija, udruženja i istaknutih pojedinaca, ne sumnjam da ćemo uspeti da kroz “Stent for life”

obezbedimo najbolju moguću zdravstvenu žaštitu našim bolesnicima. Da bismo istakli važnost ovog projekta, organizovali smo dve sesije (jednu na engleskom a drugu na srpskom jeziku) u kojima ćemo pokušati da prezentujemo ovaj projekat kroz ciljeve koje trebe dostići, ali i brojne barijere koje moramo prevazići.

I ovaj kongres će obeležiti prisustvo istaknutih inostranih gostiju, naših prijatelja, iz cele Evrope i Amerike. Velika mi je čast da najavim dva predavanja Profesora Roberta Ferrarija, predsednika Evropskog udruženja kardiologa, koje je i naše krovno udruženje, sa kim delimo isti cilj: “Smanjenje oboljevanja i umiranja od kardiovaskularnih bolesti”. Kao i pre dve godine, imaćemo zadovoljstvo da

čujemo brilijantna predavanja Profesora Christian Hamma iz Nemačke, koji je veliki prijatelj našeg Udruženja. Pored dva predavanja koja će održati, Profesor Hamm i kolege sa njegove klinike će sa IKVB “Dedinje” i IKVB “Sremska Kamenica” organizovati zajednički simpozijum gde će sve strane razmeniti svoja iskustva i ojačati našu tradicionalno dobru saradnju. Sa njim će sa Kerckhoff Klinike

iz Bad Nauheima u Nemačkoj, doći i Profesor Weber koji je naš stari znanac sa kongresa BASICS+, zatim brilijantni Prof. Pitschner, kao i “naše gore list”, Profesor Veselin Mitrović. Takođe poreklom sa ovih prostora, a sada istaknuti naučnik na Cleveland klinici u Americi, naš gost biće i Dr Zoran Popović koji će nam izneti svoja iskustva iz oblasti primene intraoperativnog transezofagusnog ultrazvuka srca.

Veliko je zadovoljstvo najaviti jedno od najvećih imena iz oblasti prevencije kardiovaskularnih bolesti i istraživanja serumskih lipida, profesora James Shepherda, koji će, kao i profesor Ferrari biti promovisan u viziting profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Prehospitalno zbrinjavanje bolesnika sa akutnim srčanim udarom biće tema dvojice velikana u ovoj oblasti, profesora Kurta Hubera i profesora Patricka Goldsteina. Uvereni smo da ćemo kroz njhova izlaganja biti u mogućnosti da saznamo najnovije trendovi u prehospitalnoj trombolitičkoj terapiji.

Sa nama će još biti i prof. Jane Somerville koja je naš dugogodišnji prijatelj i koja će imati izuzetno zanimljivo predavanje o urođenim srčanim manama kod odraslih osoba.

Iz uvek prijateljski naklonjene Grčke, dolaze nam dvojica prijatelja, profesor Thanopoulos i profesor Vardas, koji je i predsednik Evropske aritmološke asocijacije.

Imajući u vidu ključno mesto funkcionalne dijagnostike koronarne bolesti u ukupnom zbrinjavanju naših bolesnika, organizovali smo i jednu sesiju posvećenu novim modalitetima ove dijagnostike, a svoje veliko iskustvo u oblasti koronarne rezerve protoka podeliće sa nama čuveni profesor Fausto Rigo iz Italije, jedan od vodećih evropskih istraživača na ovom polju.

Pored ovoga, siguran sam da će svako od nas naći još mnogo zanimljivih i korisnih sesija koje smo kroz rad našeg Udruženja organizovali za XVII Kongres Udruženja kardiologa Srbije. Kao što sam mnogo puta rekao, u našem Udruženju preovladava hijerarhija znanja i ideja, a ne zvanja, sto može da objasni raznovrstan spektar i veliki broj naučnih sesija čiji će inicijatori i organizatori biti ne samo akademici ili profesori, već i mladi eksperti, asistenti, docenti ili vodeći kardiolozi u našim regionalnim zdravstvenim ustanovama. Gledajući svakodnevno sav taj entuzijazam, požrtvanost i želju za znanjem, uveren sam da našoj kardiologiji predstoji lepa budućnost.

Hteo bih da se zahvalim pokrovitelju kongresa - Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, kao i Ministarstvu nauke Republike Srbije, našim saradnicima na organizaciji kongresa - Medicinskom fakultetu u Beogradu i Vojnomedicinskoj akademiji, svim predstavnicima farmaceutske industrije, sponzorima, Zavodu za udžbenike u Beogradu i svim ostalim prijateljima Udruženja koji su pomogli da se se po sedamnaesti put realizuje ovaj skup od nacionalnog značaja.

Želim Vam uspešan XVII Kongres Udruženja kardiologa Srbije,

S poštovanjem,

prof. Dr Miodrag Ostojić, FESC, FACC, redovni član SANU, predsednik Udruženja kardiologa Srbije

Glavne teme kongresa

 1. Bazične nauke u kardiologiji
 2. Aritmije i elektrostimulacija srca
 3. Neinvazivne dijagnostičke metode
 4. Invazivne dijagnostičke metode i kardiovaskularne procedure
 5. Epidemiologija i prevencija
 6. Arterijska hipertenzija
 7. Pedijatrijska kardiologija
 8. Koronarna bolest
 9. Akutni koronarni sindrom
 10. Valvularne mane
 11. Bolesti srčanog mišića i perikarda
 12. Srčana insuficijencija
 13. Kardiovaskularna hirurgija
 14. Sportska kardiologija
 15. Edukacija, kompjuteri i nove tehnologije u kardiologiji
 16. Vodiči kliničke prakse

Tipovi sesija

 1. Plenarne sesije
 2. Predavanja internacionalnih eksperata
 3. Fokus sesije
 4. Satelitski simpozijumi farmaceutske industrije
 5. “Pro et contra” sesije
 6. “Kako uraditi ili kako postupiti ...”
 7. Pitajte eksperte
 8. Tumačenje nalaza sa ekspertima
 9. Usmena saopštenja originalnih radova
 10. Poster forum
 11. Kompjuterske demonstracije i nova tehnologija
 12. “In memoriam”
 13. Zapažene prezentacije kardiologa iz Srbije na međunarodnim sastancima 2008-2009.
 14. Rezime Kongresa

Inostrani gosti po pozivu

 • R. Ferrari (Ferrara, Italy), President of the European Society of Cardiology
 • P. Goldstein (Lille, France)
 • C. Hamm (Bad Nauheim, Germany)
 • K. Huber (Vienna, Austria)
 • M. Krneta (Banja Luka, Republic of Srpska, BiH)
  • Lazarevic (Banja Luka, Republic of Srpska, BiH)
 • V. Mitrović (Bad Nauheim, Germany)
 • M. Nurkić (Tuzla, BiH)
 • K.H. Pitschner (Bad Nauheim, Germany)
 • Z. Popović (Cleveland, USA)
 • F. Rigo (Mestre-Venice, Italy)
 • J. Shepherd (United Kingdom)
 • J. Somerville (London, United Kingdom)
 • V. Thanopoulos (Athens, Greece)
 • P. Vardas (Heraklion, Greece)
 • D. Vulic (Banja Luka, Republic of Srpska, BiH)
 • M. Weber (Bad Nauheim, Germany)

Stručni i naučni simpozijumi

Prijavljeni do 20.08. 2009

Dalje prijave simpozijuma moguće su do 15.09. 2009. godine

 • Svečano otvaranje Kongresa (18.10.2009, 18:00, amfiteatar VMA):
 • predavanje Prof. Roberta Ferrarija, predsednika ESC -
 • "Importance of heart rate and prevention of myocardial infarction by ivabradine”
 • Sastanak Radne grupe UKS za pejsmejkere i aritmije
 • (predsedavajući: G. Milašinović)
 • Prevencija iznenadne srčane smrti
 • (predsedavajući: G. Milašinović)
 • Kardiovaskularna oboljenja kod osoba starije životne dobi
 • (predsedavajući: S. Ilić, B. Ivanović)
 • Infektivni endokarditis: juče, danas, sutra
 • (predsedavajući: D. Sakač, B. Obrenović- Kirćanski, M. Perić, F. Vuk)
 • Arterijska hipertenzija u starih osoba
 • (predsedavajući: D. Sakač)
 • Ishemijska bolest srca i diabetes mellitus: dobra metabolička regulacija kao osnov uspeha kardiovaskularne terapije
 • (predsedavajući: D. Sakač)
 • Venski tromboembolizam
 • (predsedavajući: J. Peruničić)
 • Hot topics in interventional cardiology - 2009
 • (predsedavajući: M. Nedeljković, S. Stojković)
 • Update in treatment of STEMI: fast tracks and answers
 • (predsedavajući: M. Ostojić, Z. Vasiljević, M. Nedeljković)
 • Mini simpozijum resuscitacionog saveta Srbije - Antiagregaciona i antikoagulantna terapija u PCI: od rezistencije do krvarenja, gde je optimum?
 • (predsedavajući: M. Čolić)
 • Srčana insuficijencija sa očuvanom sistolnom funkcijom
 • (predsedavajući: M. Matić, B. Stojnić)
 • Dijetetski suplementi u kardiologiji: novi talas u prevenciji
 • (predsedavajući: N. Dikić)
 • Exercise medicine
 • (predsedavajući: N. Dikić)
 • Estimating coronary artery disease: New tools for new age
 • (predsedavajući: F. Rigo, A. Đorđević- Dikić)
 • Sinkope
 • (predsedavajući: V. Topalov)
 • Urođene srčane mane u odraslih (interaktivna sesija) - prikazi slučajeva sa konzilijuma za urođene srčane mane IKVB Dedinje
 • (predsedavajući: J. Somerville, V. Kanjuh, Lj. Jovović, B. Vujisić Tešić, D. Sagić, M. Stajević)
 • Hipertenzija 2009 -I deo
 • (predsedavajući: B. Lović, I. Tasić)
 • Hipertenzija 2009 -II deo (
 • predsedavajući: D. Lović, V. Stojanov)
 • Perkutane koronarne intervencije u posebnim kliničkim populacijama
 • (predsedavajući: G. Stanković)

Simpozijumi industrije

Prijavljeni do 20.08.2009

Dalje prijave simpozijuma moguće su do 15.09. 2009. godine

 • Simpozijum Biotronik:
 • Home monitoring
 • Simpozijum Merck/Serono:
 • Srce i mozak
 • Simpozijum Boehringer Ingelheim:
 • Rana terapija akutnog infarkta miokarda - efikasne strategije
 • Simpozijum Sanofi-Aventis:
 • Terapijski pristupi atrijalnim fibrilacijama
 • Simpozijum Servier:
 • Treatments with ACE inhibitors. The unquestionable choice for cardiovascular protection
 • Simpozijum Actavis:
 • Koliko su nam poznate sve indikacije za primenu ACE inhibitora? - Između preporuka i prakse
 • Simpozijum Sanofi-Aventis:
 • Kuda stremi STEMI?
 • Simpozijum PharmaSwiss:
 • Dislipidemije-pred jednačinom sa više nepoznatih
 • Simpozijum Medtronic-Bimed:
 • Resinhronizaciona terapija srčane slabosti
 • Simpozijum Johnson&Johnson - Cordis:
 • Cypher u dijabetesu
 • Simpozijum Hemofarm:
 • Antiaritmijsko delovanje sartana
 • Simpozijum Alkaloid:
 • Blokada renin angiotenzin sistema - mogućnosti primene u različitim populacijama bolesnika
 • Simpozijum Sanofi Aventis:
 • 10. jubilej HOPE studije
 • Simpozijum Novartis:
 • Novine u kombinovanoj terapiji arterijske hipertenzije
 • Simpozijum AstraZeneca:
 • Preventing cardiovascular disease: Recent advances and future opportunities
 • Simpozijum Dijamed:
 • Novosti u korišćenju IAB pumpe
 • Simpozijum Sanofi Aventis:
 • Antitrombocitna terapija u PCI
 • Simpozijum Berlin-Chemie Menarini:
 • Više od smanjenja krvnog pritiska - olmesartan u prevenciji kardiovaskularih oštećenja i uloga u kardiorenalnom kotinuumu
 • Simpozijum Pfizer:
 • Smanjenje globalnog kardiovaskularnog rizika - veče sa CADUET-om

 

Počasni odbor XVI Kongresa Udruženja кardiologa Srbije

 • Akademik Vladimir KANJUH, predsednik odbora za kardiovaskularnu patologiju SANU
 • Prof. dr Snežana PAJOVIĆ, Državni sekretar u Ministarstvu za nauku Vlade Republike Srbije
 • Prof. dr Miloš NEDELJKOVIĆ, Državni sekretar u Ministarstvu za nauku Vlade Republike Srbije
 • Prof. dr Vladimir BUMBAŠIREVIĆ, dopisni član SANU, Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • General major prof. dr Miodrag JEVTIĆ, načelnik VMA
 • Prim dr Nevena KARANOVIĆ, Državni sekretar Ministarstva zdravlja Republike Srbije
 • Prof. dr Ninoslav RADOVANOVIĆ, dopisni član SANU
 • Prof. dr Radoje ČOLOVIĆ, predsednik Srpskog lekarskog društva
 • Prof. dr Pavle MILENKOVIĆ, predsednik Medicinske akademije SLD
 • Doc. dr Đorđe BAJEC, direktor Kliničkog centra Srbije
 • Prof. dr Lazar DAVIDOVIĆ, direktor IKVB KCS
 • Doc. dr Siniša U. PAVLOVIĆ, direktor Poliklinike KCS
 • Prof. dr Boško ĐUKANOVIĆ, direktor IKVB “Dedinje”
 • Prof. dr Nada ČEMERLIĆ-AĐIĆ, direktorka IKVB Vojvodine ”Sremska Kamenica”
 • Prof. dr Katica PAVLOVIĆ, upravnik Klinike za kardiologiju IKVB Vojvodine ”Sremska Kamenica”
 • Prof. dr Andre TERZIĆ, Mayo Clinic Associate Director for Research, Co-director of Mayo Clinic Center for
 • Individualized Medicine, President of the American Society of Clinical Pharmacology and Therapeutics
 • Miloljub ALBIJANIĆ, Direktor Zavoda za Udžbenike Beograd
 • Radomir PODINIĆ, Direktor TP “Mladost turist”
 • Počasni odbor prethodnih predsednika UKS/UKSCG/UKJ
 • Prof. dr Srećko I. NEDELJKOVIĆ, počasni predsednik UKS
 • Prof. dr Aleksandar MILOŠEVIĆ
 • Prof. dr Đurica STOJŠIĆ

Organizacioni odbor

 

Predsednik

Miodrag OSTOJIĆ

Podpredsednici

Lazar ANGELKOV

Milan A. NEDELJKOVIĆ

Zoran PERIŠIĆ

Dejan SAKAČ

Zorana VASILJEVIĆ

Generalni sekretari

Branko BELESLIN

Ana ĐORĐEVIĆ-DIKIĆ

Arsen RISTIĆ

Goran STANKOVIĆ

Branislav STEFANOVIĆ

Jelena STEPANOVIĆ

Sekretari

Milan DOBRIĆ

Vojislav GIGA

Jelena KOSTIĆ

Članovi

Srđan ALEKSANDRIĆ

Milika AŠANIN

Aleksandra ARANĐELOVIĆ

Miloš BAJČETIĆ

Marko BANOVIĆ

Miroslav BIKICKI

Branislav BOJIĆ

Nada ČEMERLIĆ-AĐIĆ

Žaklina DAVIČEVIĆ

Lazar DAVIDOVIĆ

Dragan DEBELJAČKI

Vladimir DEDOVIĆ

Milica DEKLEVA

Siniša DIMKOVIĆ

Dragan DINČIĆ

Slobodan DODIĆ

Petar ĐUKIĆ

Dragan ĐURIĆ

Ljiljana GOJKOVIĆ-BUKARICA

Siniša GRADINAC

Isidora GROZDIĆ

Radomir ILIĆ

Stevan ILIĆ

Slobodan JANKOVIĆ

Jagoda JORGA

Ivana JOVANOVIĆ

Robert JUNG

Mladen KOČICA

Goran KORAĆEVIĆ

Mirjana KROTIN

Jelena KOSTIĆ

Dragan V. KOVAČEVIĆ

Marina LIČINA

Dragan LOVIĆ

Radomir MATUNOVIĆ

Zlatko MEHMEDBEGOVIĆ

Bogoljub MIHAJLOVIĆ

Zdravko MIJAILOVIĆ

Nebojša MILANOVIĆ

Branislav MILOSAVLJEVIĆ

Jelica MILOSAVLJEVIĆ

Predrag MITROVIĆ

Tijana MOMČILOV-POPIN

Ivana NEDELJKOVIĆ

Velibor OBRADOVIĆ

Jon OMORAN

Dejan ORLIĆ

Vjekoslav OROZOVIĆ

Miodrag OSTOJIĆ

Mladen OSTOJIĆ

Gordana PANIĆ

Biljana PARAPID

Predrag PAVLOVIĆ

Siniša PAVLOVIĆ

Davor PENJAŠKOVIĆ

Miodrag PERIĆ

Zorica PETRAŠINOVIĆ

Olga PETROVIĆ

Dejana POPOVIĆ

Milica PROSTRAN

Biljana PUTNIKOVIĆ

Đorđe RADAK

Mina RADOVANOVIĆ

Ninoslav RADOVANOVIĆ

Goran RAĐEN

Sašo RAFAJLOVSKI

Ranko RAIČEVIĆ

Dejan SIMEUNOVIĆ

Ivana STANKOVIĆ

Jelena STEPANOVIĆ

Vesna STOJANOV

Siniša STOJKOVIĆ

Bojan STOJNIĆ

Edith STOKIĆ

Sonja ŠALINGER-MARTINOVIĆ

Marko ŠOBOT

Miroslav ŠTAJNIC

Vujadin TATIĆ

Gordana TEOFILOVSKI-PARAPID

Milorad TEŠIĆ

Miloje TOMAŠEVIĆ

Jovan D. VASILJEVIĆ

Branislav VIDAČIĆ

Žarko VUČINIĆ

Bosiljka VUJISIĆ-TEŠIĆ

Vladan VUKČEVIĆ

Danijela ZAMAKLAR-TRIFUNOVIĆ

Dragoslava ŽIVKOV-ŠAPONJA

Miodrag ŽIVKOVIĆ

Naučni odbor

Predsednik

Zorana VASILJEVIĆ

Podpredsednici

Siniša DIMKOVIĆ

Dragan DINČIĆ

Branko GLIGIĆ

Miodrag GRUJIĆ

Stevan ILIĆ

Ida JOVANOVIĆ

Robert JUNG

Vladimir KANJUH

Mihailo MATIĆ

Zdravko MIJAILOVIĆ

Goran MILAŠINOVIĆ

Biljana OBRENOVIĆ-KIRĆANSKI

Miodrag OSTOJIĆ

Jovan PERUNIČIĆ

Petar M. SEFEROVIĆ

Bosiljka VUJISIĆ-TEŠIĆ

Generalni sekretari

Ivana NEDELJKOVIĆ

Dejan ORLIĆ

Siniša STOJKOVIĆ

Miloje TOMAŠEVIĆ

Vladan VUKČEVIĆ

Članovi

Želimir ANTONIĆ

Nebojša ANTONIJEVIĆ

Svetlana APOSTOLOVIĆ

Aleksandra ARANĐELOVIĆ

Rade BABIĆ

Uroš BABIĆ

Miloš BAJČETIĆ

Branislav BOJIĆ

Marija BORIČIĆ

Nada ČEMERLIĆ-AĐIĆ

Žaklina DAVIČEVIĆ

Lazar DAVIDOVIĆ

Jadranka DEJANOVIĆ

Milica DEKLEVA

Marina DELJAN-ILIĆ

Slobodan DODIĆ

Ana ĐORĐEVIĆ-DIKIĆ

Petar ĐUKIĆ

Dragan ĐURIĆ

Ljiljana GOJKOVIĆ-BUKARICA

Siniša GRADINAC

Radomir ILIĆ

Igor IVANOV

Brankica IVANOVIĆ

Nikola JAGIĆ

Slobodan JANKOVIĆ

Jagoda JORGA

Tomislav JOVANOVIĆ

Robert JUNG

Dimitra KALIMANOVSKAOŠTRIĆ

Tomislav KAŽIĆ

Mladen KOČICA

Goran KORAĆEVIĆ

Milenko KRNETA

Mirjana KROTIN

Zvezdana KOJIĆ

Dragan V. KOVAČEVIĆ

Vesna LAČKOVIĆ

Aleksandar LAZAREVIĆ

Branko LOVIĆ

Aleksandar LJUBIĆ

Ružica MAKSIMOVIĆ

Vladimir MANDARIĆ

Ljupčo MAGOVSKI

Jelena MARINKOVIĆ

Nataša MARKOVIĆ

Ljiljana MARKOVIĆ-DENIĆ

Danica MATIĆ

Radomir MATUNOVIĆ

Bogoljub MIHAJLOVIĆ

Vladimir MILORADOVIĆ

Jelica MILOSAVLJEVIĆ

Predrag MITROVIĆ

Tijana MOMČILOV-POPIN

Igor MRDOVIĆ

Vujadin MUJOVIĆ

Aleksandar NEŠKOVIĆ

Slobodan OBRADOVIĆ

Jon OMORAN

Dejan OPRIĆ

Vjekoslav OROZOVIĆ

Miodrag OSTOJIĆ

Petar OTAŠEVIĆ

Gordana PANIĆ

Zoran PAOVICA

Katica PAVLOVIĆ

Predrag PAVLOVIĆ

Siniša PAVLOVIĆ

Davor PENJAŠKOVIĆ

Miodrag PERIĆ

Milan PETROVIĆ

Tatjana POTPARA

Milica PROSTRAN

Biljana PUTNIKOVIĆ

Đorđe RADAK

Mina RADOVANOVIĆ

Nebojša RADOVANOVIĆ

Ninoslav RADOVANOVIĆ

Goran RAĐEN

Sašo RAFAJLOVSKI

Ranko RAIČEVIĆ

Miljko RISTIĆ

Dragan SAGIĆ

Dejan SAKAČ

Svetozar SRDIĆ

Slavko SIMEUNOVIĆ

Dragan SIMIĆ

Jelena STEPANOVIĆ

Vesna STOJANOV

Bojan STOJNIĆ

Edith STOKIĆ

Miroslav ŠTAJNIC

Nebojša TASIĆ

Vujadin TATIĆ

Gordana TEOFILOVSKI-PARAPID

Zoran TODOROVIĆ

Miloje TOMAŠEVIĆ

Jovan D. VASILJEVIĆ

Branislav VIDAČIĆ

Žarko VUČINIĆ

Duško VULIĆ

Danijela ZAMAKLAR-TRIFUNOVIĆ

Mihailo ZDRAVKOVIĆ

Dragoslava ŽIVKOV-ŠAPONJA

 

 

 

Komisija za medjunarodnu saradnju

 • Milan A. NEDELJKOVIĆ
 • Miodrag OSTOJIĆ
 • Arsen RISTIĆ
 • Dejan SAKAČ
 • Petar M. SEFEROVIĆ
 • Svetozar SRDIĆ

Žiri za nagrade i priznanja

 • Dragan DINČIĆ
 • Branko GLIGIĆ
 • Vladimir KANJUH
 • Milan A. NEDELJKOVIĆ
 • Srećko NEDELJKOVIĆ
 • Miodrag OSTOJIĆ
 • Gordana PANIĆ
 • Slavko SIMEUNOVIĆ
 • Siniša STOJKOVIĆ
 • Đurica STOJŠIĆ
 • Zorana VASILJEVIĆ

 

Medijska prezentacija Kongresa

 • Lazar ANGELKOV
 • Milan A. NEDELJKOVIĆ
 • Miodrag OSTOJIĆ
 • Zoran PERIŠIĆ
 • Dejan SAKAČ

Radne grupa Udruženja kardiologa Srbije

Predsednici i podpredsednici/budući predsednici

 1. Kateterizacija i perkutane koronarne intervencije

Predsednik: Miodrag OSTOJIĆ

Podpredsednik/budući predsednik: Milan A. NEDELJKOVIĆ

 1. Srčana insuficijencija

Predsednik: Zorana VASILJEVIĆ-POKRAJČIĆ

Podpredsednik/budući predsednik: Bojan STOJNIĆ

 1. Prevencija i rehabilitacija kardiovaskluarnih bolesti

Predsednik: Stevan ILIĆ

Podpredsednik/budući predsednik: Ivan TASIĆ

 1. "Pacing" i elektrofiziologija

Predsednik: Goran MILAŠINOVIĆ

Podpredsednik/budući predsednik: Lazar ANGELKOV

 1. Kardiovaskularni “imaging” (Eho, CT, NMR)

Predsednik: Bosiljka VUJISIĆ-TEŠIĆ

Podpredsednik/budući predsednik: Jelena STEPANOVIĆ

 1. Akutni korornarni sindrom

Predsednik: Jovan PERUNIČIĆ

Podpredsednik/budući predsednik: Gordana PANIĆ

 1. Kardiovaskularna farmakologija

Predsednik: Dejan SAKAČ

Podpredsednik/budući predsednik: Biljana OBRENOVIĆ- KIRĆANSKI

 1. Hipertenzija

Predsednik: Branko LOVIĆ

Podpredsednik/budući predsednik: Katica PAVLOVIĆ

 1. Stečene i urođene srčane mane

Predsednik: Ljiljana JOVOVIĆ

Podpredsednik/budući predsednik: Ida JOVANOVIĆ

 1. Bolesti perikarda, miokarda i plucne cirkulacije

Predsednik: Petar SEFEROVIĆ

Podpredsednik/budući predsednik: Arsen RISTIĆ

 1. Koronarna patofiziologija, mikrocirkulacija i funkcija miokarda

Predsednik: Ljupčo MANGOVSKI

Podpredsednik/budući predsednik: Branko BELESLIN

 1. Ateroskleroza i ćelijska biologija srca

Predsednik: Vladimir KANJUH

Podpredsednik/budući predsednik: Dragan DINČIĆ

 1. Periferna cirkulacija i tromboza

Predsednik: Slobodan OBRADOVIĆ

Podpredsednik/budući predsednik: Mirko ČOLIĆ

Rukovodstvo Udruženja кardiologa Srbije

Članovi Upravnog odbora Udruženja kardiologa Srbije

 • Miodrag OSTOJIĆ, predsednik Upravnog odbora i predsednik Udruženja kardiologa Srbije
 • Zorana VASILJEVIĆ, budući predsednik Udruženja kardiologa Srbije
 • Milan NEDELJKOVIĆ, podpredsednik Udruženja kardiologa Srbije za Beograd
 • Zoran PERIŠIĆ, podpredsednik Udruženja kardiologa Srbije za centralnu i južnu Srbiju
 • Dejan SAKAČ, podpredsednik Udruženja kardiologa Srbije za Vojvodinu
 • Lazar ANGELKOV, savetnik u Upravnom odboru Udruženja kardiologa Srbije
 • Branko BELESLIN, sekretar/blagajnik Udruženja kardiologa Srbije

Članovi Nadzornog odbora Udruženja kardiologa Srbije

 • Siniša STOJKOVIĆ
 • Jovan BALINOVAC
 • Zdravko MIJAILOVIĆ

Predsedništvo Skupštine Udruženja kardiologa Srbije

 • Jovan PERUNIČIĆ, predsednik skupštine Udruženja kardiologa Srbije
 • Dragan DINČIĆ, zamenik predsednika skupštine Udruženja kardiologa Srbije

Predsednici i podpredsednici podružnica Udruženja kardiologa Srbije

 1. UKS podružnica “Bačka” sa sedištem u Novom Sadu

Predsednik: Dragutin ĐURIĆ

Podpredsednik: Miroslav BIKICKI

 1. UKS podružnica “Banat” sa sedištem u Zrenjaninu

Predsednik: Jon OMORAN

Podpredsednik: Miroslav RADOVIĆ

 1. UKS podružnica “Srem” sa sedištem u Sremskoj Mitrovici

Predsednik: Davor PENJAŠKOVIĆ

Podpredsednik: Miroslav MILOŠEVIĆ

 1. UKS podružnica “Mačvansko-Kolubarska” sa sedištem u Valjevu

Predsednik: Jovan BALINOVAC

Podpredsednik: Gordana RADAKOVIĆ

 1. UKS podružnica “Beograd” sa sedištem u Bogradu

Predsednik: Sinisa STOJKOVIĆ

Podpredsednik: Dragana TONČEV

 1. UKS podružnica “Zlatiborsko-Moravičko- Raška” sa sedištem u Užicu

Predsednik: Nadica TRIFUNOVIĆ

Podpredsednik: Mila SAVIĆ

 1. UKS podružnica “Šumadijsko-Braničevsko- Pomoravska” sa sedištem u Kragujevcu

Predsednik: Vladimir MILANOVIĆ

Podpredsednik: Zoran JOKSIMOVIĆ

 1. UKS podružnica “Istočna Srbija” sa sedištem u Zaječaru

Predsednik: Vladimir MITOV

Podpredsednik: Lale ZASTRANOVIĆ

 1. UKS podružnica “Niš” sa sedištem u Nišu

Predsednik: Svetlana APOSTOLOVIĆ

Podpredsednik: Sonja ŠALINGER-MARTINOVIĆ

 1. UKS podružnica “Kosovo i Metohija” sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Predsednik: Saša SOVTIĆ

Podpredsednik: Dragana ZAMFIROVIĆ

Tehnička uputstva za predavače i autore radova

Uputstvo predavaima

Trajanje predavanja predavanja određeno je satnicom u programu kongresa.

Precizno postovanje vremena izlaganja je neophodno i biće obezbeđeno

posebnim tehničkim merama.

Usmene prezentacije

U svim salama obezbeđeni su tehnički uslovi za projekcije prezentacija u Power Point formatu. Prezentacije mogu biti donete na CD-u, USB Flash Memory ili sopstvenom notebook računaru.

Poster prezentacije

Maksimalni format postera 2 m (visina) x 1 m (širina). Posteri se postavljaju pola sata pre sesije, a prvi autor rada i/ili neko od koautora su u obavezi da za vreme

trajanja sesije budu pored postera zbog eventualnih pitanja i diskusije sa zainteresovanim učesnicima kongresa.

Predaja prezentacije

Predaja prezentacija u Power Point formatu biće u vidno obeleženoj prostoriji u Hotelu M “Best Western“. Predavači su u obavezi da predaju slajdove najkasnije 1 čas pre početka sesije na kojoj izlažu.

Format abstrakta

Abstrakti se šalju isključivo u elektronskoj formi putem sajta Udruženja kardiologa Srbije: www.uksrb.org (prijava), ili direktno na e-mail adresu

[email protected]

Maksimalna dužina abstrakta je 250 reči, a format prema primeru koji je u prilogu (standardni format za kongres Evropskog udruženja kardiologa).

Krajnji rok za slanje radova je 21. septembar 2009. godine u ponoć.

Opte informacije

Mesto održavanja

Hotel M Best Western

Hotel M

Hotel M Best Western, Bulevar Oslobođenja 56a,

11000 Beograd

tel: +381 11 309 55 05, fax: +381 11 309 55 06

e-mail: [email protected]

www.hotel-m.com

Vojnomedicinska akademija

VMA

Vojnomedicinska akademija

Crnotravska 17, 11002 Beograd

tel: +381 11 2661 122, fax: +381 11 2666 164

e-mail: [email protected], www.vma.mod.gov.yu

Vreme održavanja

18-21. oktobar 2008. godine

Svečano otvaranje

18 oktobar 2009. godine, 18:30,

Amfiteatar Vojnomedicinske akademije

Svečana večera

20. oktobar 2009. godine, 20:00

Hotel M "Best Western"

Društveni program

Svečano otvaranje

18 oktobar 2009. godine, 18:30,

Amfiteatar Vojnomedicinske akademije

Svečana večera

18 oktobar 2009. godine, 20:00

Hotel M "Best Western"

 

Generalni sponzor

 

Astra Zeneca

Sponzori

Abbott, Actavis, Aptus, AstraZeneca, Bayer, Berlin Chemie Menarini, Biotronik,

Boehringer Ingelheim, Dijamed, Ecotrade, Galenika, Hemofarm, Johnson&Johnson

- Cordis, Krka, Medtronic - Bimed, Merck Serono, Neomedika, Novartis, Pfizer,

PharmaSwiss, Sandoz, Sanofi - Aventis, Schiller, Servier, Simplex, Terumo

Izložba

Izložba farmaceutskih proizvoda i medicinske opreme će biti otvorena za vreme trajanja naučnog programa u holu Hotela M "Best Western".

Sekretarijat Kongresa

Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbije,

Koste Todorovica 8 11000 Beograd

Tel: +381 11 36136 53, +381 11 632 90 55

Fax: +381 11 362 90 56

e mail: [email protected] i [email protected]

 

UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije