Pismo predsednika Udruženja kardiologa Srbije

Glavne aktivnosti UKS u prethodnom periodu su se odnosile na:

  • Predstavljanje UKS na Evropskom kongresu kardiologa u Rimu koji je održan od 27-31. avgusta 2016. godine
  • Obeležavanje Svetskog dana srca 29. septembra 2016. godine u Mikser hausu, Beograd
  • Pripreme za simpozijum UKS NOVA-K „Inovacije znanja i perspektive razvoja kardiologije u Srbiji“ 18-19. novembra u Nišu
  • Pokretanje još jednog ESC registra za valvularna srčane bolesti II (nacionani koordinator Branklo Beleslin)
  • Pokretanje novog sajta UKS uksrb.rs do kraja godine i renoviranje baze podataka članova UKS

- Povodom Evropskog kongresa kardiologa u Rimu, UKS je prvo dodelio 25 besplatnih kotizacija, a potom i stipendirao odlazak 8 mladih kardiologa koji su imali primljene radove. Kao i prethodnih godina, UKS je imao štand na kongresu, koji je obogaćen novim sadržajima koji su predstavljali bogatstvo srpske kulture uz pozive za sledeće kongrese i aktivnosti udruženja. Rukovodstvo UKS je imalo razgovore sa rukovodstvom ESC (Dan Atar, potpredsednik ESC za nacionalna udruženja), ACC rukovodstvom oko aktivnosti 34 ACC ogranka Republike Srbije i Republike Srpske, i EORP predstavnicima oko ESC registara. UKS je takođe kroz prilog bio prisutan na humanitarnoj večeri ESC European heart for children koja se tradicionalno održava tokom ESC kongresa. Posebno je u svim razgovorima naglašena želja UKS da što više naših članova uzme aktivno učešće u radu svih radnih grupa i asocijacija ESC, a potom stekne pravo da bude birano u njihova rukovodeća tela. UKS poziva sve svoje članove da se uključe u rad i postanu članovi što više Radnih grupa i Asocijacija ESC, a potom u saradnji sa UKS pokušamo da što više naših kardiologa predložimo i podržimo za rukovodeća ESC tela.

- ESC je na ovom kongresu promovisao novu shemu članstva gde su uvedene dve nove kategorije, pored postojećeg običnog člana i Fellow-a. To su ESC professional member i ESC professional plus member koji sa godišnjom članarinom (ako su članovi nacionalnog udruženja od 100e, odnosno 600e, imaju određene povlastice). Obaveštavamo sve članove UKS da se detaljne informacije nalaze na sajtu ESC escardio.org pod rubrikom Membership.

- UO UKS je doneo odluku da po ugledu na ESC i druga nacionalna udruženja, do kraja godine pokrene jedan nukleus-grupu pod nazivom Mladi kardiolozi UKS (M-UKS) koja će neporedno sarađivati sa ESC mladim kardiolozima i biti uključeno u rad UO UKS (M-UKS lider kao ne-glasajući član).

- UKS je posle dugo godina organizovao i obeležio Svetski dan srca septembra (pod pokroviteljstvom Svetske federacije za srce na globalnom nivou, a kod nas pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i SANU) sa celodnevnom manifestacijom u Mikser hausu pod nazivom “Znanje je moć - čuvaj svoje srce”. Tema je bila Prevencija KV bolesti i promovisala je ESC preporuke o prevenciji KV bolesti koje su upravo objavljene i saopštene na kongresu u Rimu. Manifestacija je organizovana kroz 11 štandova na način da se predstave sve mere primarne i sekundarne prevencije počev od računanja KV rizika, preko mera primarne prevencije koji se tiču fizičke aktivnosti, zabrane pušenja, zdrave hrane, mera protiv stresa, sve do lečenja hipertenzije, hiperlipidemije, dijabetesa, gojaznosti, prepoznavanja znakova moždanog udara i sekundarne prevencije posle infarkta miokarda. Ovom danu i Prevenciji KV bolesti je posvećena značajna medijska pažnja, a tim povodom su i neke od znamenitosti Beograda osvetljene u crveno noć uoči Dana srca (slike ispod). Skup je bio okrenut prvenstveno javnosti i lekarima primarne Zdravstvene zaštite, a skup je bio i akreditovan od Zdravstvenog saveta Srbije sa 4 boda za učesnike. Celodnevnu manifestaciju je posetilo oko 1000 ljudi. UKS će nastaviti sa aktivnostima koje se tiču prevencije KV bolesti tokom cele godine putem vesti i informacija na svom sajtu kako za lekare tako i pacijente, podrškom svim akcijama koje vode smanjenju KV bolesti i neposrednim akcijama i aktivnostima u budućnosti.

- Povodom Svetskog dana srca UKS je organizovao i anketu o lečenju hipertenzije, hiperlipidemije i stanju posle infarkta miokarda. Ova anonimna anketa se popunjavala u Domovima zdravlja Beograda, rezultati su saopšteni tokom Svetskog dana srca i biće takođe predstavljeni u časopisu Srce i krvni sudovi.

- Baza podataka članova je praktično potpuno obnovljena. Tehnički sekretar UKS Jelena Stamenković će članove UKS koji nemaju potpune podatke u bazi još kontaktirati, a takođe obavestiti one članove kojima ističe u toku ove godine gratis kotizacija da je obnoveTakođe, radovi na novom sajtu UKS rs su u završnoj fazi i do kraja godine će biti otvorena i dostupna.

- U toku su završne aktivnosti oko naučnog programa i organizacije za predstojeći simpozijum UKS NOVA-K (Inovacija znanja i mogućnosti razvoja kardiologije u Srbiji) 18-19.11.2016. u Nišu. Skup će se održati u Hotelu Tami Residence i Constatin palace (povezani objekti). Skup je akreditovan sa 5 KME bodova za učesnike i 9 za predavače. UKS poziva članove da planiraju učešće na ovom inovativnom simpozijumu koji za cilj ima predstavljanje najnovijih saznanja iz odabranih kardioloških oblasti, mogućnosti što brže i efikasnije implementacije u našoj zemlji svih novih tehnologija i kliničke diskusije na interaktivnim radionicama. Tokom simpozijuma UKS će napraviti izložbu povodom 60 godina UKS.

Predsednik UKS

Prof. dr Branko Beleslin

 

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije