Zvanični časopis Udruženja “Srce i krvni sudovi” obeležio 5 godina redovnog izlaženja!

Svi brojevi za period 2011-2015 se nalaze na sajtu UKS. Sledeći cilj novog Glavnog urednika asist dr Tanje Potpare i UO UKS je uključivanje u baze citiranosti i indeksiranja časopisa.

Prevedene preporuke ESC Ishemijska bolest srca

U poslednjem broju časopisa UKS Srce i krvni sudovi za 2015 godinu objavljen je prevod preporuka ESC Ishemijska bolest srca. U sledećem periodu planiran je redovan i kontiuniran prevod svih Preporuka ESC koje još nisu prevedene za period 2014-2015. Sada se svi prevodi Preporuka ESC nalaze na sajtu UKS u okviru časopisa u kome su štampani.

Redizajniranje web sajta UKS

UO UKS, je u koordinaciji sekretara asist. dr Milana Dobrića pokrenuo aktivnosti radi re-dizajniranja sajta UKS koji bi imao savremeniji, pregledniji i atraktivniji izgled. Promocija i pokretanje redizajniranog sajta se očekuje u toku aprila ove godine.

Otvaranje kancelarije UKS

1. marta 2016. godine, prvi put od osnivanja Udruženja, otvorena je kancelarija UKS sa sedištem u Hotelu M. Za tehničkog sekretara je angažovana G-đica Jelena Stamenković. Jedno od prvih ciljeva će biti sređivanje i kompletiranje baze podataka članova UKS. U realizaciji ovog cilja naš tehnički sekretar će stupiti u kontakt sa svim članovma UKS radi dobijanja svih relevantnih informacija koje će se uneti u bazu podataka članova UKS.

Pokretanje i podrška vođenju ESC i nacionalnih registara

UO UKS je imenovao nacionalne koordinatore za registre ESC koje se vode od strane nacionalnih udruženja koji do sada nisu bili pokrenuti u našoj zemlji. Do sada su bili aktivni registri Atrijalne fibrilacije u opštoj populaciji koji je vodila Asist. dr Tanja Potpara i registar o Transkateterskim valvularnim intervencijama koji vodi Prof. dr Milan Nedeljković, a sada su imenovani i nacionalni koodinatori za sledeće ESC registre, a na osnovu svog aktuelnog položaja kao predsednika ili budućih predsednika odgovarajućih radnih grupa UKS:

  • Hronična ishemijska miokardiopatija (Prof. dr Ana Đorđević Dikić)
  • Srčana insuficijencija (Prof. dr Milica Dekleva)
  • ACS-STEMI (Prof. dr Siniša Stojković)

Nacionalni koordinatori će kontaktirati sve zdravstvene institucije u zemlji radi učestvovanja u popunjavanju ovih registara i pozivam sve centre da podrže aktivnosti i pozive koordinatora.

Pored nacionalnih registara ESC, postoje i registri koji se popunjavaju od strane pojedinačnih institucija i svi koji žele da učestvuju mogu da se prijave preko odgovarajućih ESC asocijacija ili preko UKS-a koji će proslediti njihovu zainteresovanost ESC-u. Radi se o registrima za kardiomiopatije, kardio-toksičnost lekova u onkologiji, EuroAspire V, peripartalna miokardiopatiju, trudnoću i kardiološke bolesti, i infektivni endokarditis.

Kongresne aktivnosti u toku 2016 i regionalna saradnja

U toku su pripreme za održavanje BASICS 10 kongresa (18-19 april 2016. godine) i PRACSIS 2016 (9-10 maj 2016. godine) i planiranje novog NOVA-K 2016 godine (21-22 oktobar 2016. godine). UKS je učestvovao u radu kongresa Udruženja za hipertenziju Srbije u okviru zajedničke sesije. Predsednik i Budući Predsednik UKS su obavili razgovore sa rukovodstvom Udruženja kardiologa Republike Srpske i ponudili sve oblike podrške i saradnje kako na nacionalnom tako i internacionalnom planu radi podrške kardiolozima i kolegama iz Republike Srpske. Kolege iz Republike Srpske organizuju redovni kongres Udruženja u Tesliću od 13-15 maja ove godine.

Podrška u stipendiranju mladih kardiologa

UKS je obezbedio 11 kotizacija za kongres Cardio Update 2016 u Budimpešti 1-2 jul 2016. Godine (8 besplatnih i 3 koje će pokriti UKS).

Na web sajtu UKS se trenutno nalazi poziv za prijavljivanje za 25 besplatnih kotizacija za kardiologe mlađe od 36 godina koji nudi ESC za evropski kongres u Rimu 2016. godine! Posebne informacije se nalaze na sajtu UKS!

UKS će dodatno pokriti troškove puta i boravka za 3 mlada kardiologa ispod 40 godina koji budu imali primljene radove kao prvi autori za evropski kongres kardiologa u Rimu. Prednost će imati usmene prezentacije i kolege koje do sada nisu bili na evropskom kongresu kardiologa. Zvaničan konkurs će biti objavljen na sajtu UKS po dobijanju rezultata primljenih radova.

Predsednik UKS

Prof. dr Branko Beleslin

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije