- Izrada veb-sajta Udruženja je u završnoj fazi i treba da bude pokrenuta u toku jula/avgusta 2016 godine. Novo ime sajta će umesto uksrb.org biti uksrb.rs. Sve informacije od interesa za članstvo UKS se na sajtu redovno objavljuju i dopunjuju. UKS planira da u sledećem periodu pokrene i delove na kome će biti dostupni kalkulatori za računanje KV rizika i stanja KV zdravlja, zatim informacije o osnovama nekih KV pojmova, bolesti i savete za dijetu i zdrave životne navike.

- Jedno od ciljeva UKS je pokretanja edukativnih programa, pored mogućnosti za vezivanje i podršku za ESC edukaciju. Tako de ćemo u sledećem periodu, u planu do kraja godine, imati i prve edukativne programme UKS iz oblasti valvularnih mana i TAVI-ja i KV imidžinga.

- UKS je u saradnji i na inicijativu ESC je pokrenula 3 registra, od kojih je jedan već aktivan (Stabilna ishemijska bolest srca, rukovodilac Prof. dr Ana Đorđević Dikić), dva su u organizacionoj fazi (AKS, rukovodilac Prof. dr Siniša Stojković i Srčana insuficijencija, rukovodilac Prof. dr Milica Dekleva), dva su od ranije aktivna (Atrijalna fibrilacija, rukovodilac Asist dr Tatjana Potpara i Interventno lečenje valvualrnih mana, rukovodilac Prof. dr Milan Nedeljković). UKS je podržala i ESC registre za koje je ESC dalo predloge za rukovodstvo (Euroaspire V, Dragan Lović) i EuroEndo (prof. dr Aleksandar Nešković). UKS poziva sve članove UKS da uzmu aktivno učešće u svim ovim registrima i pomogne i podrže ove izuzetno važne aktivnosti i projekte koji predstavljaju našu kardiološku zajednicu na najbolji i reprezentativniji način.

- Pored podrške ESC registrima jedan od ciljeva UKS je pokretanje i vlastitihnacionalnih registara. Već je u toku registar o atrijalnoj fibrialciji koji ima i regionani domet i koji vodi Asist dr Tatjana Potpara, a u planu je iniciranje i pokretanje registra za AKS (rukovodilac Prof. dr Siniša Stojković).

- UKS će posle nekoliko godina nastaviti aktivno obeležavanje Svetskog dana srca 29 septembra, i u planu su aktivnosti koje se tiču prevencije KV bolesti u skladu sa glavnim temama Svestske federacije za srce.

- UKS je učestvovao na kongresima kardiologa Republike Srpske (Teslić) i Bosne i Hercegovine (Mostar) kroz zajedničke sesije

- UKS je na Svetskom kongresu kardiologa u Meksiku predstavio aktivnosti Udruženja u posebnoj sesiji

 

- UKS je preko svog sajta i javnog konkursa podelilo 25 besplatnih kotizacijaza Evropski kongres u Rimu (informacije na sajtu).

 

- UKS je objavilo javni konkurs za pokrivanje troškova za 3 mlada kardiologa koji imaju primljene radove na ESC kongres u Rimu. Pošto se prijavilo 8 kandidata, UO doneo odluku da podrži i pokrije troškove za svih 8 prijavljenih mladih lekara na ESC kongres u Rimu, imajući u vidu vrlo limitirane druge mogućnosti mladih lekara da dobiju podršku i učestvuju na kongresima u inostranstvu gde imaju primljene radove.

- UKS je preko svog sajta i javnog konkursa objavljenog na sajtu dobilo 8 besplatnih kotizacija za kongres II CardioUpdate Europe 2016 koji se održao 1-2 jula 2016.godine u Budimpešti. Na obavljen konkurs prijavilo se 11 doktora i UKS je platio troškove kotizacije za 3 dodatna doktora tako da bi svi prijavljeni išli na ovaj kongres.

- Kancelarija UKS u Hotelu M je otvorena, opremljena i aktivna. Prva aktivnost je bila sređivanje i renoviranje baze podataka članova što je uspešno obavila tehnički sekretar UKS G-đica Jelena Stamenković. Ona će u sledećem period kompletirati i sve ostale podatke članova koja se pre svega tiču dodatnih administrativnih podataka i članstva u Radnim grupama UKS. Molimo sve članove da se jave i dopune svoje podatke i članstva u radnim grupama UKS našem tehničkom sekertaru G-đici Jeleni Stamenković.

- Održavanje simpozijuma UKS NOVA-K (Inovacija znanja i mogućnosti razvoja kardiologije u Srbiji) je pomerena za 11-12.11.2016. u Nišu. Podneta je prijava za akreditaciju i preliminarni program se nalazi na sajtu UKS. UKS poziva svo članstvo da planiraju učešće na ovom prvom simpozijumu ove vrste koji se održava u našoj zemlji, uz učešće stranih predavača, gde će biti predstavljena sva najnovija saznanja iz svih KV oblasti uz diskusiju o mogućnostima što brže i efikasnije implemenatcije u našoj zemlji svih novih tehnologija.

- Posle uspešno održanog prvog kongresa KIS 2015, Radna grupa za kardiovaskularni imidžing UKS će imati svoj drugi kongres u Beogradu od 3-5.03.2017.

- UO UKS je doneo odluka da se redovni XXI Kongres UKS održi na 19-22 oktobra 2017. godine na Zlatiboru.

- UKS se, kao i svih prethodnih godina, priprema za predstavljanje UKS na ESC kongresu u Rimu, kroz štand i druge aktivnosti. U okviru ovoga kongresa, UKS će sa deset mesta podržati i donatorsku večeru i humanitarnu akciju ESC European heart for children.

 

Predsednik Upravnog odbora

Prof. dr Branko Beleslin

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije