Drage koleginice i kolege, dragi prijatelji!
 
UKS svim svojim članovima i njihovim najmilijima želi Srećnu Novu Godinu i Božićne praznike, puno zadovljstava, dobrog zdravlja, ispunjenih snova, srećnih trenutaka i uspeha u 2018 godini. 

Ovom prilikom i u trenutku kada zaokružujemo ovaj dvogodišnji ciklus želimo ukratko da se osvrnemo na aktivnosti UKS u proteklom periodu. Sa zadovoljstvom možemo reći da smo skoro sve što smo planirali uspeli da realizujemo, u nekim stvarima čak i više nego što smo očekivali, i nadamo se, podignemo ugled UKS za jednu stepenicu više.

UKS je infrastrukturno, organizaciono i finansijski stabilna i jaka organizacija, sa velikim potencijalom. Uveli smo poziciju tehničkog sekretara (G-đica Jelena Stamenković), otvorili malu kancelariju UKS-a (hotel M), što zajedno sa stalnim timom pravnika, računovodstva, finansija i internet administratora, uz UO predstavlja jezgro aktivnosti i rada UKS.

Posebnu pažnju smo posvetili regionalnoj saradnji, na prvom mestu kolegama iz Republike Srpske i Crne Gore. Pored organizacije Prvog sastanka UKS i UKCG, 60 godina posle Prvog kongresa Jugoslovenskog udruženja kardiologa 1957. godine, posebno smo obratili pažnju na poziciju kolega iz Republike Srpske koji nisu adekvatno reprezentovani i predstavljeni u međunarodnim okvirima. Kao prvi korak smo podstakli njihovu neposrednu komunikaciju sa kolegama iz BH Federacije, a na poslednjem kongresu upoznali i najviše zvaničnike ESC o ovom dugogodišnjem problemu koji u ovoj fazi već zaslužuje podizanje razgovora na ESC nivo!

Odnosi sa ESC su od prvorazerdnog značaja za nas, tako da smo iskoristili priliku da aktivno učestvujemo u svim EORP registrima, a od ove godine i u ATLAS projektu. Sa zadovoljstvom možemo reći da smo u svim registrima, po broju regrutovanih pacijenata, bili među vodećim zemljama. Na poslednjem kongresu smo imali čast da nam gosti budu i 3 visoka predstavnika ESC (buduća predsednica ESC Barbara Casadei, sekretar ESC Ian Graham, podpredsednik ESC Bela Merkely) i kroz sve razgovore smo u fokus stavljali potencijale srpske kardiologije i kardiologa da budu mnogo više prisutni i zastupljeni u radu ESC. Prvi put smo imali Zajedničku sesiju našeg udruženja i American Heart Association organizacije, a rad 34. komore ACC za Republiku Srbiju i Republiku Srpsku je sigurno jedan od najbolje rangiranih i najagilnijih udruženja koja sarađuju sa ACC! Po ugledu na ESC, UKS je tokom ove godine osnovao Forum mladih kardiologa UKS i za rukovodioca (na period od dve godine) postavio Asist. dr Milana Dobrića.

Pored već tradicionalnih kongresa ACC komore, Radnih grupa za kateterizaciju i koronarne intervencije (BASICS) i KV imidžing (KIS) uveli smo u ne-kongresnoj godini i simpozijum UKS NOVA-K posvećen mogućnostima unapređenja kardiološke prakse u Srbiji. U 2016. godini fokus je bio na mogućnosti razvoja multi-imidžing metoda (posebno MR) i perkutanih intervencija (posebno interventno lečenje strukturnih bolesti srca), dok smo za 2018. (15-16. novembar) planirali NOVA-K posvećen KV lekovima, s obzirom da se na terapijskom horizontu naziru nove mogućnosti lečenje KV bolesti. Posle desetak godina, obnovili smo obeležavanje Svetskog dana srca 29. septembra, a posebno smo ponosni na 2017. kada su regionalni centri i Podružnice UKS organizovale Svetski dan srca u više od 15 gradova Srbije.

Po uzoru na ESC, uveli smo redovne izveštaje i informacije članstvu o našim aktivnostima i mogućnostima, uz otvaranja i Facebook stranice UKS. UKS je stipendirao i finansirao odlazak mladih kardiologa na ESC kongrese u Rim i Barselonu, podelio putem konkursa sve besplatne kotizacije koje smo dobijali (ESC, Cardio Update), a tokom sledećih godina nastavićemo finansijsku podršku i edukacije svih načih članova putem grantova farmaceutskih kuća!

Kruna aktivnosti je bio XXI kongres UKS sa više od 1000 učesnika, više od 100 sesija od kojih su najmanje 3/4 bile predložene od Vas i sa Vašim originalnim radovima. UKS je podržao inicijative i učestvovao u štampanju 2 džepna izdanja ESC 2017 preporuka, pokrenuo prenos sesija putem “live-streaming-a”, i to su samo neke od akcija odakle se budući kongresi i sastanci lakše prave i efikasnije realizuju.

Nastavite da redovno posećujete naš sajt uksrb.rs gde se sada nalazi i prozor za UKSTV odnosno novu platformu gde se već nalaze predavanja sa XXI kongresa, a bićemo u mogućnosti da sve buduće sastanke i kongrese pratimo i uživo i kroz snimljene materijale. Sajt treba da se razvija, da nudi nova estetsko-tehnička rešenja i najvažnije edukativne programe, kako nacionalne tako i povezane sa ESC edukacijom; očekujemo da se u sledećem periodu dopuni i sa nezavisnim delom za slanje radova u časopis Srce i krvni sudovi.

Očekujemo brži i snažniji razvoj časopisa Srce i krvni sudovi koji mora da bude više prisutan u kardiološkoj javnosti, koji mora da postane prva stanica i prvo mesto objavljivanja mladih kardiologa (kao što je nama bio časopis UKJ Kardiologija) ali i naučna bašt(in)a koju moraju svi da negujemo. Zajedno moramo da pomognemo Uredništvu u ovom dugogodišnjem poduhvatu i izborimo se sa birokratskim poteškoćama i dobijemo nacionalnu kategorizaciju u najskorije vreme.

Aktivirali smo Radne grupe preko kojih u budućnosti treba da idu svi prevodi preporuka i UKS edukativni programi. Pokrenuli smo Podružnice UKS koje su ove godine organizovale Svetski dan srca u svojim gradovima i to je model koji ćemo nastaviti sledećih godina. UKS želi da bude prisutna u unutrašnjosti Srbije, “na terenu”, tako da smo pokrenuli regionalne sastanke (Leskovac, Zaječar) za kardiološke teme koje su od najvećeg interesa za lokalne centre. UKS daje podršku svim partnerskim organizacijama u ostvarenju zajedničkih ciljeva. UKS ne posmatra nijednu partnersku organizaciju kao rivala već saradnika na istom zadatku, promocije i razvoja kardiološke prakse u Srbije u interesu svih! UKS je i platforma i krovna organizacija svih kardiologa Srbije.         

Redovno posećuje sajt ESC escardio.org da se informišete o aktivnostima Evropskog udruženja kardiologa i imajte u vidu da su mnoge njihove aktivnosti i mogućnosti koje nude daleko bliže nego što vam se čini! Prijavite se za članstvo u ESC radne grupe, bordove, komisije i obavestite nas ako i kako možemo da Vam pomognemo. Naš uticaj da menjamo stvari u zemlji treba da crpimo i iz mnogo snažnije veze sa ESC!

Sledeći veliki i nesumnjivo dostižan cilj je knjiga Kardiologija, knjiga svih univerzitetskih centara u Srbiji, u formi priručnika, a po meri najširih potreba kardiologa u Srbiji, koja će biti dostupna u elektronskoj formi na našem sajtu, i koje će svako buduće rukovodstvo na taj način moći da doradi i unapredi.

Danas nam je i divan dan!!!... imam veliko zadovoljstvo da se svima zahvalim na podršci tokom ove dve godine, posebno najbližim saradnicima u UO i “tehničkom” osoblju UKS, pošto od danas prenosim rukovodstvo UKS Prof. dr Ani Đorđević Dikić, ali i da nastavim sa radom u UO sa nesmanjenom energijom i ambicijom!

Anina stručna i naučna kompetentnost, pozitivna energija, inteligentna i prefinjena priroda, uz ogroman talenat, kvalitet i kreativnost novog sekretera Asistenta Voje Gige, uz očekivani entuzijazam  novih i iskustvo starijih članova UO UKS, su stubovi novog kvaliteta UKS koji će sigurno podići ugled UKS na novu stepenicu, a UKS predstavljati i zastupati u zemji i svetu na način da budemo ponosni na njih!

S poštovanjem,

Prof. dr Branko Beleslin
Predsednik UKS

 

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

12.04.2024.

Prijava za podršku za učešće na BASICS+ 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za ostvarivanje prava na pružanje podrške za ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije