Planirane aktivnosti: 10. BASICS+ 2016, PRACSIS 2016, NOVA-K 2016

  • 10. BASICS+ 2016 - Kongres Radne grupe za kateterizaciju i perkutane koronarne intervencije UKS

18-19. april 2016. godine, Beograd

  • PRACSIS 2016 - Kongres ACC podružnice za Srbiju i Republiku Srpsku

9-10. maj 2016. godine, Beograd

Tema: Praktični apekti implementacije ESC i ACC-AHA preporuka u Srbiji

  • NOVA-K 2016 - Kongres UKS INOVAcija znanja i budućnost Kardiologije u Srbiji

28-29. oktobar 2016, Niš

Tema: aktulenosti u kardiologiji i nove tehnologije i mogućnosti razvoja kardiologije u Srbiji

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije