Časopis „Srce i krvni sudovi“

Upravni odbor UKS izabrao je Asist. dr Tatajanu Potparu za novu Glavnu urednicu časopisa UKS „Srce i krvni sudovi“ za period od sledeće 4 godine.

“Stent for life” program u Srbiji

Upravni odbor UKS izabrao je Prof. dr Sinišu Stojkovića, sadašnjeg predsednika Radne grupe za kateterizaciju srca i perkutane koronarne intervencije UKS, za novog rukovodioca “Stent for life” programa u Srbiji.

Upravni odbor UKS se zahvaljuje Akademiku Prof. dr Miodragu Ostojiću, prethodnom Glavnom uredniku časopisa „Srce i krvni sudovi“ i rukovodiocu „Stent for life“ programa, kao i mnogobrojnim lekarima i nemedicinskom osoblju koji su nesebično i predano godinama učestvovali u pokretanju, razvoju, unapređenju i postignutim rezultatima kako programa primarne PCI u Srbiji, tako i časopisa „Srce i krvni sudovi“, tako da novopostavljeno rukovodstvo nastavlja sa novom energijom, entuzijazmom i ambicijama na razvoju ova dva izuzetno važna projekta za srpsku kardiologiju i medicinu u celini. Nadamo se i očekujemo da će oni i dalje učestvovati i angažovati se na ovim projektima i nadamo se uspešnoj zajedničkoj saradnji.

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije