Evropsko kardiološko društvo (ESC) organizuje registre koje treba da vode pojedinačne instutucije u zemljama članicama i tiču se specifičnih ili ređih kardiovaskularnih bolesti. Nacionalna udruženja kao što je naše Udruženje kardiologa Srbije su dobili obavešetnja od ESC-a o njihovoj dostupnosti a pojedinačne centri se pozivaju od strane ESC asocijacija.

Svi centri koji su zainteresovani za učešće u ovim ESC registrima a nisu pozvani od strane ESC asocijacije mogu da nam pošalju svoju prijavu za registre za koje su zainteresovani, a UKS će proslediti ove informacije ESCu (kontakt osoba u UKS je sekretar Milan Dobrić [email protected]).

Aktuelni registri su:

  • Cardiac Oncology toxicity 
  • Cardiomyopathy 
  • Peripartum Cardiomyopathy (PPCM) 
  • Pregancy and Cardiac disease (ROPAC) 
  • Infective endocarditis 
  •  EuroAspire V
BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije