REZULTATI PARTNER 2 STUDIJE

Najznačajnija vest na kongresu Američkog koledža kardiologa ACC.65 održanom u Chicagu od 2-4 aprila 2016. se odnosila na rezultate PARTNER 2 studije koji su pokazali da je transkateterska zamena aortne valvule (TAVR) adekvatna alternativa hirurškoj zameni aortne valvule sada i kod pacijenata sa intermedijarnim rizikom, a čak može biti i superiornija u odnosu na hirurgiju ako se koristi transfemoralni pristup.[1]. Rezultate studije je saopštio Dr Craig Smith sa Columbia univerziteta u New Yorku, USA, a rad je simultano objavljen i u New England Journal of Medicine.

Posle 2 godine praćenja, primarni cilj koji je obuhvatao smrt i onesposobljavajući moždani udar je imalo 19.3% pacijenata posle TAVR i 21.1% posle hirurške intervencije (HR 0.89; P=0.25).

Ovu rezultati su bazirani na pacijentima sa procenjenim STS rizikom of 5.8%, od kojih je 81.3% imao STS rizik u granicama od 4-8%. Studija je uključiča 2032 pacijenta prosečnih godina starosti 81, sa teškom simptomatskom aortnom stenozom kod kojih je implantirana balon-ekspandibilna Sapien XT valvula (Edwards Lifesciences) ili su imali hiruršku proceduru.

U pratećem editorialu, Dr Neil E Moat (Royal Brompton Hospital, London, UK) je dodao da sada već imamo potpuno konzistentne podatke iz velikih studija da pacijenti koji imaju intermedijarni, visok i vrlo visok rizik, TAVR nije inferiorna u odnosu na hirurgiju, a da je kod pacijenata koji imaju pogodnu perifernu vaskularnu anatomiju TAVR čak i superiorniji. U PARTNER 2 studiji, ukupan mortalitet i moždani udar je bio značajno manji u TAVR grupi u odnosu na hirurgiju (HR 0.79;P=0.05).

Takođe, značajan nalaz studije je relativno mala učestalost moždanog udara, posebno u sklopu prethodih komentara u vezi moguće tromboze aortne valvule (TAVR 5.5% vs 6.1% posle 30 dana i 9.5% i 8.9% posle 2 godine).

NOVI ACC Fellow-i IZ SRBIJE

Tokom ACC.65 za nove Fellow-e Američkog koledža kardiologa su promovisani Prof. dr Milica Dekleva, Prof. dr Ana Đorđević Dikić, Doc. dr Petar Otašević i Asist dr Marko Banović. UKS im upućuje čestitke povodom izbora i promocije u FACC.

ZAJEDNIČKA SESIJA ACC, UKS i Udruženja kardiologa Koreje u organizaciji ACC i 34. Komore ACC za Republiku Srbiju i Republiku Srpsku, BiH

Tokom ACC.65 održana zajednička sesija ACC, Udruženja kardiologa Srbije i Udruženja kardiologa Koreje na temu savremenih pogleda i perspektiva dijagnostike i lečenja srčane insuficijencije u organizaciji ACC-a i 34. ACC komore za Republiku Srbiju i Republiku Srpsku, BiH. UKS, uz kopredsedavanje Prof. dr Milana Nedeljkovića, guvernera 34. ACC komore za Republiku Srbiju i Republiku Srpsku, BiH, se predstavio sa svojim originalnim radovima i iskustvom iz primene neinvazivnog merenja koronarne rezerve protoka kod pacijenata sa miokardiopatijama (Ana Đorđević Dikić) i lečenjem hronične ishemijske miokardiopatije sa kardiopoetskim matičnim ćelijama (Branko Beleslin) u okviru internacionalnih studija.

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

12.04.2024.

Prijava za podršku za učešće na BASICS+ 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za ostvarivanje prava na pružanje podrške za ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije