Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Upravni odbor saziva redovnu sednicu Skupštine Udruženja kardiologa Srbije za dan 09.12.2019. godine u Hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 15 do 17 časova, sa sledećim dnevnim redom:

 1. usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine 24.04.2019. godine
 2. usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora i Skupštine za 2019. godinu
 3. usvajanje finansijskog izveštaja udruženja za 2019. godinu
 4. izbor pet potpredsednika Upravnog odbora
 5. izbor budućeg predsednika Upravnog odbora (2021-2023)
 6. izbor sekretara/blagajnika
 7. izbor tri člana Nadzornog odbora
 8. izbor predsednika Skupštine
 9. izbor zamenika predsednika Skupštine
 10. izbor budućeg predsednika Srpskog Ogranka Američkog Koledža Kardiologa (2021-2023)

Mole se članovi Udruženja da najmanje 3 dana pre održavanja sednice, odnosno najkasnije do 06.12.2019. godine, dostave predloge kandidata za sledeće funkcije, potpisane od strane najmanje 10 članova UKS na email sekretara udruženja Doc. dr Vojislava Gige, [email protected], i to:

 • potpredsednik Upravnog odbora nadležan za Vojvodinu
 • potpredsednik Upravnog odbora nadležan za Beograd
 • potpredsednik Upravnog odbora nadležan za Centralnu Srbiju
 • potpredsednik Upravnog odbora nadležan za radne grupe i podružnice
 • potpredsednik Upravnog odbora nadležan za časopis „Srce i krvni sudovi“ i internet prezentaciju
 • predsednik Skupštine
 • zamenik predsednika Skupštine
 • tri člana Nadzornog odbora
 • budući predsednik Srpskog Ogranka Američkog Koledža Kardiologa

Takođe Vas obaveštavamo da će elektronsko glasanje biti moguće u periodu od 07.12.2019. godine do 09.12.2019. godine do 12 časova.

Nakon završetka glasanja, rezultati će biti objavljeni sa sajtu Udruženja.

S poštovanjem,

Upravni odbor

Udruženja kardiologa Srbije

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije