SKUPŠTINA UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE

16.11.2105. GODINE

HOTEL M BEST WESTERN Beograd

Verifikaciona komisija u sastavu:

 1. Advokat Marija Petrović
 2. dr Stefan Juričić
 3. Nenad Jović

Podnosi Skupštini Udruženja kardiologa Srbije sledeći

I Z V E Š T A J

Na Skupštini Udruženja kardiologa Srbije dana 16.11.2015. godine, na kojoj se glasalo o usvajanju zapisnika sa skupštine 30.04.2015. godine, izboru budućeg predsednika, pet potpredsednika upravnog odbora, sekretara/blagajnika, članove nadzornog odbora, predsednika i zamenika predsednika skupštine, ukupno je glasao 391 član Udruženja kardiologa Srbije.

 

Rezultati glasanja su sledeći:

 1. USVAJANJE ZAPISNIKA

 

1) Za

370

2) Protiv

9

3) Uzdržanih

12

  

 1. BUDUĆI PREDSEDNIK

 

1) Dr Ana Đorđević Dikić

303

2) Dr Jon Omoran

14

3) Dr Dragan Đorđević

15

4) Dr Miloje Tomašević

55

5)  Uzdržanih

4

  

 1. POTPREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA NADLEŽAN ZA BEOGRAD

 

1) Dr Siniša Stojković

323

2) Dr Aleksandar Nešković

62

3) Uzdržanih

6

 

 1. POTPREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA NADLEŽAN ZA VOJVODINU

 

 

1) Dr Anastazija Stošić-Milosavljević

309

2) Dr Jadranka Dejanović

65

3) Uzdržanih

17

 

 

 1. POTPREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA NADLEŽAN ZA CENTRALNU SRBIJU

 

 

1) Dr Tomislav Kostić

196

2) Dr Svetlana Apostolović

170

3)  Dr Goran Davidović

20

4) Uzdržanih

5

 

 

 1. POTPREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA NADLEŽAN RADNE GRUPE I PODRUŽNICE

  

1) Dr Milivoje Tomašević

293

2) Dr Goran Stanković

89

3) Uzdržanih

9

 

 

 1. POTPREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA ZA ČASOPIS "SRCE I KRVNI SUDOVI"

 

1) Dr Ana Đorđević Dikić

288

2) Dr Arsen Ristić

91

3) Uzdržanih

12

 

 

 

 1. SEKRETAR/BLAGAJNIK - Dr Milan Dobrić

1) Za

368

2) Protiv

10

3)Uzdržanih

13

 

 

 1. ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

 

1) Dr Marija Mirković

240

2) Dr Olivera Mićić

200

3) VMS Aleksandra Milošević Vasiljković

172

4) Dr Biljana Putniković Tošić

124

5) Dr Branislava Ivanović

121

6) Dr Robert Jung

124

  

 

 1. PREDSEDNIK SKUPŠTINE

 

1) Dr Aleksandar Stanković

259

2) Dr Dejan Sakač

52

3) Dr Branislav Stefanović

73

4) Uzdržanih

7

 

 

 1. ZAMENIK PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

 

1) Dr Vojislav Giga

246

2) Dr Nenad Božinović

66

3)  Dr Siniša Pavlović

75

4) Uzdržanih

4

 

 Verifikaciona komisija konstatuje sledeće rezultate:

 1. Usvojen je zapisnik sa sednice skupštine 30.04.2015. godine
 2. Za budućeg predsednika izabrana je dr Ana Đorđević-Dikić
 3. Za potpredsednika Upravnog odbora nadležnog za Beograd izabran je dr Siniša Stojković
 4. Za potpredsednika Upravnog odbora nadležnog za Vojvodinu izabrana je dr Anastazija Stojšić-Milosavljević
 5. Za potpredsednika Upravnog odbora nadležnog za Centralnu Srbiju izabran je dr Tomislav Kostić
 6. Za potpredsednika Upravnog odbora nadležnog za radne grupe i podružnice izabran je dr Miloje Tomašević
 7. Za potpredsednika Upravnog odbora za časopis "Srce i krvni sudovi" izabrana je dr Ana Đorđević-Dikić
 8. Za Sekretara/blagajnika izabran je dr Milan Dobrić
 9. Za članove nadzornog odbora izabrani su dr Marija Mirković, dr Olivera Mićić i VMS Aleksandra Milošević Vasiljković
 10. Za predsednika skupštine izabran je dr Aleksandar Stanković
 11. Za zamenika predsednika skupštine izabran je dr Vojislav Giga

Izvestaj verifikacione komisije izbori 16.11.15.

 

Beograd, 16.11.2015. godine

VERIFIKACIONA KOMISIJA

Advokat Marija Petrović

dr Stefan Juričić

Nenad Jović

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije