Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Kao što Vam je poznato, na poslednjoj sednici Skupštine usvojene su izmene i dopune Statuta kojima je, između ostalog, proširen i broj članova Upravnog odbora sa sedam na devet članova i izmenjene su odredbe Statuta u cilju efikasnijeg rada i usklađivanja sa primenjenim rešenjima Evropskog Udruženja kardiologa.

Obzirom da su u toku pripreme za predstojeći Kongres Udruženja kardiologa Srbije i da je ovo izborna godina, Upravni odbor je doneo odluku da se započne postupak izbora novog rukovodstva Udruženja. Konkretno, potrebno je prikupiti kandidature i obaviti glasanje za sledeće funkcije:

- budući predsednik Upravnog odbora, koji na dužnost Predsednika stupa u decembru 2013. godine - imajući u vidu odluku Ustavnog suda Srbije o neustavnosti glasanja putem ovlašćenja, Upravni odbor je mišljenja da bi bilo celishodno da se pristupi ponovnom glasanju za ovu funkciju; glasanju za ovu funkciju se može pristupiti nakon izbora potpredsednika Upravnog odbora, obzirom da su kandidati za ovu funkciju potpredsednici Upravnog odbora i kandidat kojeg predloži Upravni odbor;

- budući predsednik Upravnog odbora, koji na dužnost stupa u decembru 2015. godine - glasanju za ovu funkciju se može pristupiti nakon izbora potpredsednika Upravnog odbora, obzirom da su kandidati za ovu funkciju potpredsednici Upravnog odbora i kandidat kojeg predloži Upravni odbor;

- potpredsednik za Beograd;

- potpredsednik za Vojvodinu;

- potpredsednik za Centralnu Srbiju;

- potpredsednik za radne grupe i podružnice;

- potpredsednik za časopis "Srce i krvni sudovi";

- sekretar/blagajnik - glasanju za ovu funkciju može se pristupiti nakon izbora Predsednika, obzirom da Predsednik predlaže Skupštini jednog ili više kandidata za ovu funkciju;

- tri člana Nadzornog odbora;

- Predsednik Skupštine;

- Zamenik predsednika Skupštine;

Glasanju za funkciju bivšeg predsednika se ne pristupa, jer je isti izabran po prethodnom Statutu koji nije bio predmet ocenjivanja od strane Ustavnog suda Srbije.

Iz ovih razloga, Upravni odbor saziva sednicu Skupštine Udruženja kardiologa Srbije na kojoj će se pristupiti glasanju za potpredsednike Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora, Predsednika i zamenika Predsednika Skupštine za dan 22.07.2013. godine u Hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 15 do 17 časova.

Mole se članovi Udruženja da najkasnije 3 dana pre održavanja sednice, odnosno do 19.07.2013. godine, dostave obrazložene predloge u pismenoj formi za svakog kandidata pojedinačno, potpisane od strane najmanje 10 članova Skupštine za kandidate za sledeće funkcije:

- potpredsednik upravnog odbora nadležan za Vojvodinu

- potpredsednik upravnog odbora nadležan za Beograd

- potpredsednik upravnog odbora nadležan za Centralnu Srbiju

- potpredsednik za radne grupe i podružnice

- potpredsednik za časopis „Srce i krvni sudovi“

- predsednik skupštine

- zamenik predsednika skupštine

- 3 člana nadzornog odbora

Predlozi sa skeniranim potpisima predlagača se dostavljaju na e-mail [email protected]

O detaljima u vezi sa elektronskim glasanjem ćemo Vas naknadno obavestiti, po objavljivanju spiska kandidata.

Nakon završetka glasanja, rezultati izbora će biti objavljeni na sajtu Udruženja.

S poštovanjem,

Prof dr Milan Nedeljković

Predsednik Upravnog odbora

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije