Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Obaveštavam Vas da su pristigla dva predloga za dopunu dnevnog reda za sednicu Skupštine zakazanu za 19.01.2015. godine, i to:

1. Glasanje o predlogu za kandidaturu prof. dr Milana Nedeljkovića i prof. dr Branka Beleslina, za dopisne članove Srpske akademije nauka i umetnosti

Obrazloženje: Prof. dr Milan Nedeljković, prethodni predsednik Udruženja i prof. dr Branko Beleslin, budući predsednik Udruženja, su dali izuzetni doprinos Udruženju i, kako sa stručne i naučne, tako i sa organizacione strane, pomogli razvoju kardiologije u Srbiji. Zahvaljujući uvođenju novih metoda u interventnoj kardiologiji, organizaciji kongresa i radionica na kojima su lečeni mnogi teški bolesnici, kao i velikim naučnim ugledom u zemlji i svetu, Profesori Nedeljković i Beleslin su predloženi od strane Upravnog odbora UKS za kandidate za dopisne članove SANU.

2. Osnivanje Srpskog ogranka Američkog Koledža Kardiologa i glasanje o kandidatu prof. dr Milanu Nedeljkoviću za predsednika ogranka

Obrazloženje: Na 63. Kongresu Američkog Koledža Kardiologa koji je održan od 29.03. do 31.03.2014. godine u Vašingtonu, organizovan je sastanak, na kojem se raspravljalo o osnivanju Srpskog ogranka ove asocijacije koja je osnovana pre 63 godine. U ogranak bi se uključili i kardiolozi iz Republike Srpske. Prvi razgovori o ovoj temi obavljeni su na 62. Kongresu na inicijativu prof. dr Milana Nedeljkovića, i u narednom periodu se očekuje potpisivanje sporazuma o osnivanju i imenovanje predsednika. Kako je u pitanju organak Američkog Koledža Kardiologa koji bi na najbolji mogući način promovisao rad našeg Udruženja i dostignuća kardiologije u Republici Srbiji, predlog je da se odobri osnivanje ogranka i imenovanje prof. dr Milana Nedeljkovića za prvog predsednika.

S poštovanjem,

Udruženje kardiologa Srbije

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije