Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Članovi Skupštine Udruženja kardiologa Srbije dana 18.10.2013. godine glasali su za budućeg predsednika Upravnog odbora, koji na dužnost Predsednika stupa u decembru 2013. godine, budućeg predsednika Upravnog odbora, koji na dužnost Predsednika stupa u decembru 2015. godine. Rezultati glasanja su sledeći:

 

1. Izbor budućeg predsednika Upravnog odbora, koji na dužnost Predsednika stupa u decembru 2013. godine, između sledećih kandidata:

• Zoran Perišić, 58 glasova

• Jovan Peruničić, 35 glasova

• Jon Omoran, 2 glasa

• Dragan Đorđević, 2 glasa

• Miloje Tomašević, 27 glasova

• Nevažeća 4 glasa

 

2. Izbor budućeg predsednika Upravnog odbora, koji na dužnost Predsednika stupa u decembru 2015. godine, između sledećih kandidata:

• Jovan Peruničić, 31 glas

• Jon Omoran, 0 glasova

• Dragan Đorđević, 4 glasa

• Miloje Tomašević, 9 glasova

• Branko Beleslin, 81 glas

• Nevažeća 3 glasa

 

3. Verifikacija predsednika sledećih radnih grupa, izabranih 28.04.2009. godine:

1. Predsednik radne grupe „Kateterizacija i perkutane koronarne intervencije“ - Milan Nedeljković, za 101, protiv 22, nevažećih 5 glasova

2. Predsednik radne grupe „Prevencija i rehabilitacija kardiovaskularnih bolesti“ - Dragan Đorđević, za 117, protiv 5, nevažećih 6 glasova

3. Predsednik radne grupe „Pejsing i resinhronizacija“ - Siniša Pavlović, za 119, protiv 4, nevažećih 5 glasova

4. Predsednik radne grupe „Kardiovaskularni imidžing“ - Jelena Stepanović, za 115, protiv 8, nevažećih 5 glasova

5. Predsednik radne grupe „Kardiovaskularna farmakologija“ - Biljana Obrenović-Kišćanski, za 115, protiv 7, nevažećih 6 glasova

6. Predsednik radne grupe „Stečene i urođene srčane mane“ - Ida Jovanović, za 117, protiv 3, nevažećih 8 glasova

7. Predsednik radne grupe „Bolesti perikarda, miokarda i plućne cirkulacije“ - Arsen Ristić, za 124 glasova, protiv 1 glas, nevažeća 3 glasa

8. Predsednik radne grupe „Koronarna patofiziologija, mikrocirkulacija i funkcija miokarda“ - Branko Beleslin, za 118 glasova, protiv 6, nevažeća 4 glasa

9. Predsednik radne grupe „Ateroskleroza i ćelijska biologija srca“ - Dragan Dinčić, za 113 glasova, protiv 8, nevažeća 7

10. Predsednik radne grupe „Periferna cirkulacija i tromboza“ - Mirko Colić, za 115 glasova, protiv 6, nevažećih 7 glasova

 

S poštovanjem,

Prof dr Milan Nedeljković

Predsednik Upravnog odbora

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije