Udruženje kardiologa Srbije (UKS), pre svega u ime struke, se obraća lekarima Srbije povodom informacija o kancerogenom efektu hidrohlorotijazida u srpskim medijima sa sledećom informacijom:

Ne postoji lek koji ne ispoljava pored terapijskog efeka i neželjene reakcije (NR), koje se javljaju kod malog broja bolesnika, koji su izloženi leku. Najveći broj NR se otkriva tokom preregistracionih kliničkih studija, ali se učestalost i ozbiljnost NR prati tokom svog vremena primene lekova u praksi. Sva prikupljena neželjena dejstva lekova prati služba za farmakovigilansu nacionalne Agencije za lekove (ALIMS), evropske agencije za lekove (EMA), američke (FDA) i svake druge zemlje. Sve nove informacije o NR na lekove, Agencija za lekove je dužna da prosledi zdravstvenim stručnjacima zemlje, kao i zainteresovanim farmaceutskim kompanijama koje proizvode taj lek. Farmaceutske kompanije  su dužne odmah nakon takve informacije da u sažetak o karakteristikama leka unese nove podatke o neželjenoj reakciji, učestalosti i mogućim posledicama po zdravlje bolesnika. Ovakve informacije redovno cirkulišu između nacionalnih agencija za lekove i nisu nikakav izuzetak. Omogućuju smanjenje rizika tokom primene lekova, u cilju zaštite zdravlja bolesnika i nikako nisu namenjene opštoj javnosti.

Informacije u medijima o kancerogenosti hidrohlorotijazida su očigledan neprofesionalan način informisanja javnosti, prezentovane ishitreno i bez konsultacija sa odgovornim državnim instutucijama, a posledice takvog informisanja mogu biti višestruko štetne. Na prvom mestu izazivanje neprimerene pažnje (čak panike) zbog poluinformisanja i nestručnog informisanja i prekid uzimanja terapije sa štetnim posledicama po zdravlje ljudi.

Hidrohlorotijazid je lek koji se u medicini široko primenjuje već više od 50 godina. Lek se preporučuje u svim vodičima za lečenje hipertenzije (računajuči i najnovije Evropskog kardiološkog društva (ESC) iz 2018. godine, i Američkih kardioloških društava (ACC/AHA), efikasan je, redukuje komplikacije hipertenzije (smanjuje učestalost srčane insuficijencije, moždanog udara) i dobro se podnosi. 2017. godine objavljeni su rezultati danskog registra (objavljenih aprila meseca u  Journal of the American Academy of Dermatology), o praćenju neželjenih reakcija kardioloških lekova i njihova povezanost sa ne-melanomskim karcinomom kože (bazocelularni - BCC i skvamo-celularni karcinom - SCC). Pokazano je da kumulativne doze hidrohlorotijazida (50 000 do 200 000 mg) povećavaju rizik od pojave ne-melanomskog karcinoma kože. Rizik je povećan srazmerno ukupnoj konzumiranoj dozi  leka od 1,54 za BCC do 7,38 za SCC. Mehanizam dejstva u nastanku ovog neželjenog dejstva nije poznat, moguće je da je posledica fototoksičnosti hidrohlrotijazida i za sada je predmet proučavanja.

U svakom slučaju ne radi se o leku koji je karcinogen, već lek koji može posle više od 10 godina uzimanja biti povezan sa pojavom ne-melanonskih karcinoma kože u specifičnom podneblju i populaciji pacijenata koja imaju povećan rizik (Danska gde je vršena analiza). Bez obzira što uzročno-posledična veza nije dokazana, farmaceutske kompanije su u obavezi da u sažetak karakteristika leka dodaju i ove nove informacije.

Iz ovoga proizilaze sledeća uputsva za bolesnike:

1. Kod svih bolesnika koji su već imali karcinom kože razmotriti nastavak terapije hidrohlorotijazidom i zameniti ga drugim lekom iz grupe diuretika koji nema ovakve NR (indapamid).

2. Bolesnike koji uzimaju  hidrohlorotijazid informisati o novom riziku i uputiti ih da prijave svaku novu promenu na koži i dođu zbog toga na pregled lekaru.

3. Sumnjive lezije na koži treba pregledati i po potrebi uraditi biopsiju takve lezije.

4. Bolesnike treba posavetovati da vremenski ograniče izloženost kože UV zračenju i izbegavaju izlaganje kože kada je visok UV indeks.

5. Bolesnici ne treba sami da odlučuju o prekidu terapije.

 

Klinički farmakolog

Dr sci. Med. Branka Terzić,

u ime Udruženja kardiologa Srbije

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije