Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

 

Pozivamo zainteresovane da se prijave na konkurs za pružanje podrške za jednog člana UKS za učešće na naučnom skupu JIM Vascular koji se održava u Milanu, Italija, u periodu 22.02.-24.02.2018. godine. Podrška na navedenom programu kontinuirane edukacije obuhvata putne troškove, troškove prenoćišta i troškove kotizacija. Prednost pri izboru će imatu član čija se oblast rada u najvećoj meri poklapa sa programom kontinuirane edukacije, odnosno član za kojeg se osnovano može proceniti da će u svom radu moći u velikoj meri da primeni znanja stečena učešćem na programu kontinuirane edukacije. Kandidati uz prijavu podnose kratku biografiju uz poseban osvrt na oblast rada i obrazloženje na koji način će učešće na programu kontinuirane edukacije uticati na primenu znanja (sve zajedno do 2 strane). Prijave se podnose najkasnije do 12.02.2018. godine do 12h, Sekretaru udruženja Vojislavu Gigi, putem e-maila na adresu [email protected].

 

S poštovanjem,

 

Udruženje kardiologa Srbije

CARDIONAISSUS

Kongresi

CARDIONAISSUS

23-26. maj 2024.

Lokacija: Niš

Opširnije
UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije