Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Na Skupštini Udruženja kardiologa Srbije dana 19.01.2015. godine u hotelu "M BEST WESTERN" u Beogradu, dnevni red je bio sledeći:

1. usvajanje i dopuna dnevnog reda

2. usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine

3. usvajanje Izveštaja o radu upravnog odbora i skupštine

4. usvajanje finansijskog izveštaja udruženja

5. glasanje o predloženim izmenama i dopunama Statuta (član 4.4. Statuta)

6. glasanje o predloženim izmenama i dopunama Statuta (član 6.2. Statuta)

7. glasanje o predloženim izmenama i dopunama Statuta (član 12.5. Statuta)

8. glasanje o predloženim izmenama i dopunama Statuta (član 15.8. Statuta)

9. predlog kandidata prof. dr Milana Nedeljkovića i prof. dr Branka Beleslina za dopisne članove Sprske akademije nauka i umetnosti

10. osnivanje Sprskog ogranka Američkog Koledža Kardiologa

11. izbor prof. dr Milana Nedeljkovića za predsednika Srpskog ogranka Američkog Koledža Kardiologa

Ukupno je glasao 487 članova Udruženja kardiologa Srbije, a rezultati glasanja su sledeći:

1. Za 468 glasova, protiv 19

2. Za 481 glasova, protiv 5, nevažeći 1

3. Za 481 glasova, protiv 5, nevažeći 1

4. Za 480 glasova, protiv 6, nevažeći 1

5. Za 480 glasova, protiv 6, nevažeći 1

6. Za 478 glasova, protiv 7, nevažeći 2

7. Za 481 glasova, protiv 6

8. Za 474 glasova, protiv 10, nevažeći 3

9. Za 397 glasova, protiv 17, nevažeći 73

10. Za 389 glasova, protiv 19, nevažeći 79

11. Za 388 glasova, protiv 18, nevažeći 81

Verfikaciona komisija konstatuje da su usvojeni zapisnik sa sednice Skupštine od 17.12.2013. godine, Izveštaj o radu upravnog odbora i skupštine i finansijski izveštaj udruženja, da su usvojene izmene i dopune članova 4.4, 6.2, 12.5. i 15.8. Statuta, da je doneta odluka o predlogu kandidata prof dr Milana Nedeljkovića i prof. dr Branka Beleslina za dopisne članove Sprske akademije nauka i umetnosti, da je doneta odluka o osnivanju Srpskog ogranka Američkog Koledža Kardiologa i izbor prof. dr Milana Nedeljkovića za predsednika Srpskog ogranka Američkog Koledža Kardiologa.

Beograd, 19.01.2015. godine

Verifikaciona komisija u sastavu:

Advokat Marija Petrović

Nenad Jović

Milan Dobrić

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

12.04.2024.

Prijava za podršku za učešće na BASICS+ 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za ostvarivanje prava na pružanje podrške za ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije