UKS je od 18-19. novembra 2016. godine po prvi put organizovao simpozijum NOVA-K („Inovacije znanja i perspektive razvoja kardiologije u Srbiji“ 18-19. novembra u Nišu) koji je bio vrlo dobro prihvaćen, sa dve glavne teme koje se prepoznaju iz naslova simpozijuma: inovacija znajnja za oblasti koje su se najviše razvijale u poslednje 2 godine i mogućnosti implementacije i razvoja novih kardioloških metoda u našoj kardiološkoj praksi. Nadamo se da će ovaj simpozijum koji se održava u ne-kongresnoj godini postati tradicionalan i popuniti prostor sa ove dve važne teme za našu svakodnevnu kardiološku praksu.

Ovom prilikomu u okviru otvaranja simpozijuma u elegantnom Oficirskom domu u Nišu, a na inicijativu prethodnog predsednika Prof. dr Zorana Perišića, UKS je po prvi put organizovao izložbu povodom 60 godina od osnivanja Udruženja kardiologa Jugoslavije (Udruženje kardiologa Srbije direktan naslednik UKJ) gde je kroz predstavljanje svih predsednika udruženja i kongresa data kratka istorija UKS (Prof. dr Branko Beleslin). Takođe, tokom otvaranja simpozijuma je napravljena prezentacija i izložba eksponata povodom 200 godina od uvođenja stetoskopa u medicinsku praksu (Prof. dr Ana Đorđević Dikić).

UKS je sredinom novembra, pod rukovodstvom sekretara Asist. dr Milana Dobrića i u realizaciji našeg internet tima UKS Rade i Nenada Jovića, i u okviru najavljenih planova UKS, pokrenuo novi i redizajniran sajt uksrb.rs koji treba da bude nova platforma za sve aktivnosti, informacije i edukativne sadržaje, uključujući sve buduće kongrese UKS  sa prijavljivanjem radova, kao i mesto prezentacije časopisa „Srce i krvni sudovi“ koji će u toku ove godine imati i svoju posebnu platformu i prostor za slanje radova.

UKS je aktiviralo još jedan ESC registar VHD II koji se tiče dijagnostike i lečenja valvularnih mana i promena u odnosu na poslednji registar iz 2001. godine. Ovaj registar će biti realizovan u toku 2017. godine (rok uključivanja 3 meseca) u 9 centara u Srbiji, od kojih su neki od njih već potpuno aktivni (nacionalni koordinator Prof.dr Branko Beleslin).

U okviru UKS, Radna grupa za kardiovaskularni imidžing (predsednik Prof. dr Ivana Nedeljković) je organizovala vrlo uspešan II Kongres za KV imidžing Srbije u Beogradu, 25-27. februara, održala visoki kvalitet sa Prvog kongresa, imala izuzetno kvalitetne inostrane goste, na čelu sa Prof. Sutherland-om i Prof. Habib-om, i otvorila nova interdisciplinarna polja interesovanja (reumatologija, onkologija), nastavila regionalnu saradnju i saradnju sa partnerskim organizacijama (Kardiološka sekcija SLD, Udruženje za sporstku kardiologiju, sesije sa kardiohirurzima)  i naglasila neophodnost implementacije magnetne rezonance u našoj kardiološkoj praksi.

U okviru UKS, 34. ogranak ACC za Republiku Srbiju i Republiku Srpsku (guverner Prof. dr Milan Nedeljković) je organizovao 3. i 4. marta drugi po redu PRACSIS, sa jedinstvenom u svetu strukturom kongresa koja je sadržala poređenje ESC i ACC/AHA preporuka u kontekstu prikaza slučajeva za sve najnovije preporuke. Imali smo zadovoljstvo da nam gost ovog kongresa bude uvaženi Prof. Nathan Wong iz USA koji je dao značajan doprinos i svojim predavanjima i komentarima posebno u oblasti KV prevencije.

UKS je, kao i prošle godine, od početka ove godine raspisao nekoliko konkursa koji su objavljeni na sajtu i koji uglavnom našim mladim kardiolozima omogućava lakše učestvovanje na kongresima; u toku je konkurs za 25 besplatnih kotizacija za ESC kongres u Barseloni i besplatne kotizacije za kongres CardioUpdate u Pragu (30. jun-1. jul). UKS će i ove godine, po objavljivanju informacija o prihvatanju radova za ESC kongres u Barseloni obezbediti finansijska sredstva za odlazak mladih kardiologa na ESC kongres u Barselonu koji imaju prihvaćen rad kao prvi autor.

UKS ponavlja poziv da se što više članova uključe u rad i postanu članovi što više Radnih grupa i Asocijacija prvo UKS, a potom i ESC, i na taj način budemo aktivni i prisutni u radu tih tela i steknemo pravo i mogućnost da predlažimo i podržavamo naše članove za rukovodeća ESC tela.

ESC je 8. i 9. marta organizovao svoj redovan Spring summit u Sophia Antipolisu sedištu Evropske kardiološke kuće (prisutni Prof. dr Branko Beleslin kao Predsednik UKS i Asist dr Tatjana Potpara kao Glavni urednik časopisa Srce i krvni sudovi) koji je bio u organizaciji novog predsednika Prof. Jeroen-a Bax-a iz Louven-a. Na ovom sastanku posebno je naglašena uloga i vrednost novih projekata ESC, pre svega ESC registara (UKS učestvuje u svim aktivnim registrima) i evropskog ESC Atlas of cardiology (escardio.org/research/ esc-Atlas-of-cardiology) koji je postao jedinstveno mesto informacija o mogućnostima svake zemlje u oblasti kardiologije kroz poređenja sa svim drugim evropskim zemljama oko zastupljenosti različitih dijagnostičkih i terapijskih metoda, infrastrukturnih kapaciteta i to u kontekstu ekonomskih mogućnosti. Što se tiče ESC članstva, u odnosu na prošlu godinu, članstva su nešto pojednostavljena i godišnja cena članarine za pojedine od njih su smanjene (pune informacije escardio.org/membership).

UO UKS je pokrenuo, po ugledu na ESC i druga nacionalna udruženja, nukleus-grupu pod nazivom Mladi kardiolozi UKS (M-UKS) koja treba da uključi mlade kardiologe iz cele zemlje i koja će neposredno sarađivati sa ESC mladim kardiolozima i njhovim aktivnostima (predsedavajući Asist dr Milan Dobrić).

Fokus aktivnosti u 2017. godini će biti na razvijanju edukativnih aktivnosti i sadržaja koji bi bili realizovani preko sajta UKS i koji će u toku ove godine imati nekoliko RG (srčana insuficijencija, KV imidžing, valvularne mane i KV prevencija) a sa idejom da svake godine RG na ovaj način budu aktivne i predstave aktuelna dostignuća i informacije iz svojih oblasti kroz interaktivne sadržaje na našem sajtu

UO UKS je takođe jednoglasno i sa posebnim entuzijazmom doneo odluku da se pristupi po prvi put u svojoj istoriji i pisanju knjige-priručnika za kardiologe Srbije i rukovodioci ovoga projekta UKS koji treba da bude realizovan u toku 2018/2019. godine su Prof. dr Branko Beleslin i Prof. dr Ana Đorđević Dikić.

UKS započinje aktivnosti na organizaciji XXI kongresa UKS, koji će se održati na Zlatiboru 19-22. oktobra 2017. Godine i koji predstavlja krunu dvogodišnjih aktivnosti aktuelnog rukovodstva, gde želimo da predstavimo UKS u svom punom naučnom i stručnom kapacitetu i potencijalu. Noseća tema ovog kongresa, kao i kongresa ESC u Barseloni, će biti posvećeno jubileju 40 godina od uvođenja PCI procedure. Za ovaj kongres imamo već potvrdu učešča svih pozvanih regionalnih udruženja, kao i buduće Predsednice ESC Barbare Casadei iz Engleske, potpredsednika ESC Bele Merkely-ja iz Mađarske, itd.

Međutim, pre toga, UKS će u okviru svojih aktivnosti imati i još dva važna i tradicionalna događaja: 10. i 11. aprila 11. BASICS, kongres RG za kateterizaciju i perkutane interevncije (Predsednik Prof. dr Siniša Stojković) i obeležavanje Svetskog dana srca 29. septembra.

UKS će u skladu sa svojim ciljevima razvijanja regionalne i internacionalne naučne i stručne saradnje, uz podršku kolegama iz Republike Srpske za ravnopravnu zastupljenost u ESC, organizovati krajem septembra u Crnoj Gori zajednički sastanak Udruženja kardiologa Crne Gore i Udruženja kardiologa Srbije sa kolegama kardiolozima iz Crne Gore i potpisati naučno-stručnu saradnju sa Udruženjem kardiologa Rusije i Institutom Alzamov u Sankt Petersburgu, koji je pod rukovodstvom sadašnjeg Predsednika Udruženja kardiologa Rusije Prof. dr Evgeny Shlyatka.

 U toku su redovni izbori za Radne grupe UKS (period 2019-2021) i podružnice UKS (2017-2021) i UO UKS se zahvaljuje svim članovima koji su poslali predloge za buduće rukovodioce i poziva sve članove da uzmu učečse u glasanju, koje će se održati u drugoj polovini marta meseca, i po potrebi prvoj polovini aprila (eventualno drugi krug)!

UKS poziva sve svoje članove da redovno prate informacije na našem sajtu uksrb.rs, prijavi se za sve konkurse za koje imaju uslove, i daju aktivan doprinos slanjem radova, tema i sesija na XXI Kongres kardiologa UKS (elektronsko slanje apstrakta preko sajta će biti otvoreno u toku maja 2017.)

 

Prof. dr Branko Beleslin

Predsednik UKS

12. mart 2017. godine

 

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije