Poslednjih dana u javnosti se pojavila zabrinutost zasnovana na spekulacijama, a pojačana od strane sredstava informisanja zbog sumnje da hipertenzija (povišen krvni pritisak) pojačava osetljivost na infekciju sa COVID-19. Dodatne spekulacije su ukazale da dve grupe često korišćenih lekova za regulisanje krvnog pritiska (ACE inhibitori I Blokatori angiotenzinskih receptora-ARB) mogu pogoršati prognozu kod onih koji su zaraženi sa COVID-19 (1).

Iz toga razloga, od strane Međunarodnog udruženja za hipertenziju (ISH), izdato je saopštenje kojim se potvrđuju stavovi Saveta za hipertenziju Evropskog udruženja kardiologa I Evropskog udruženja za hipertenziju (2, 3) u kojim se navodi da nema jasnih dokaza da treba obustaviti upotrebu ACE inhibitora ili ARB u kontekstu prevencije I/ili lečenja infekcije COVID-19.

Kao dodatak, ISH naglašava:

  • Do danas nema dokaza da su osobe sa hipertenzijom više zastupljene među teško obolelim od COVID-19, bez obzira što je većina slučajeva kod osoba starijih od 60 godina kod kojih je inače hipertenzija zastupljena u velikoj većini.
  • Nema kliničkih podataka na ljudskoj populaciji koji ukazuju da upotreba ACEi ili ARB smanjuje ili povećava osetljivost, niti utiče na krajni ishod zaraženih.
  • U odsustvu nedvosmislenih podataka, ISH jasno poručuje da treba nastaviti primenu ACEi I ARB u lečenju hipertenzije I da njihova upotreba ne treba da se dovodi u pitanje zbog brige o infekciji sa COVID-19
  • U slučaju pojave novih saznanja ostaje otvorena mogućnost modifikacije načina lečenja hipertenzije da bi se smanjila sumnja ili poboljšao ishod zaraženih sa COVID-19. Međutim, postojeća saznanja ne ukazuju da treba praviti bilo kakve izmene u terapiji ovim grupanma lekova.

 References:

  1. Fang L, Karakiulakis G, Roth M. Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection? Lancet Respir Med 2020;https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30116-8
  2. Statement by the ESC: https://www.escardio.org/Councils/Council-on-Hypertension-(CHT)/News/position-statement-of-the-esc-council-on-hypertension-on-ace-inhibitors-and-an
  3.  Statement by the ESH: https://www.eshonline.org/spotlights/esh-statement-on-covid-19/

Prof. dr Vesna Stojanov

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

12.04.2024.

Prijava za podršku za učešće na BASICS+ 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za ostvarivanje prava na pružanje podrške za ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije