Poslednjih dana u javnosti se pojavila zabrinutost zasnovana na spekulacijama, a pojačana od strane sredstava informisanja zbog sumnje da hipertenzija (povišen krvni pritisak) pojačava osetljivost na infekciju sa COVID-19. Dodatne spekulacije su ukazale da dve grupe često korišćenih lekova za regulisanje krvnog pritiska (ACE inhibitori I Blokatori angiotenzinskih receptora-ARB) mogu pogoršati prognozu kod onih koji su zaraženi sa COVID-19 (1).

Iz toga razloga, od strane Međunarodnog udruženja za hipertenziju (ISH), izdato je saopštenje kojim se potvrđuju stavovi Saveta za hipertenziju Evropskog udruženja kardiologa I Evropskog udruženja za hipertenziju (2, 3) u kojim se navodi da nema jasnih dokaza da treba obustaviti upotrebu ACE inhibitora ili ARB u kontekstu prevencije I/ili lečenja infekcije COVID-19.

Kao dodatak, ISH naglašava:

  • Do danas nema dokaza da su osobe sa hipertenzijom više zastupljene među teško obolelim od COVID-19, bez obzira što je većina slučajeva kod osoba starijih od 60 godina kod kojih je inače hipertenzija zastupljena u velikoj većini.
  • Nema kliničkih podataka na ljudskoj populaciji koji ukazuju da upotreba ACEi ili ARB smanjuje ili povećava osetljivost, niti utiče na krajni ishod zaraženih.
  • U odsustvu nedvosmislenih podataka, ISH jasno poručuje da treba nastaviti primenu ACEi I ARB u lečenju hipertenzije I da njihova upotreba ne treba da se dovodi u pitanje zbog brige o infekciji sa COVID-19
  • U slučaju pojave novih saznanja ostaje otvorena mogućnost modifikacije načina lečenja hipertenzije da bi se smanjila sumnja ili poboljšao ishod zaraženih sa COVID-19. Međutim, postojeća saznanja ne ukazuju da treba praviti bilo kakve izmene u terapiji ovim grupanma lekova.

 References:

  1. Fang L, Karakiulakis G, Roth M. Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection? Lancet Respir Med 2020;https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30116-8
  2. Statement by the ESC: https://www.escardio.org/Councils/Council-on-Hypertension-(CHT)/News/position-statement-of-the-esc-council-on-hypertension-on-ace-inhibitors-and-an
  3.  Statement by the ESH: https://www.eshonline.org/spotlights/esh-statement-on-covid-19/

Prof. dr Vesna Stojanov

SERBIA PREVENT

Kongresi

SERBIA PREVENT

29-30. septembra

Lokacija: hotel Mona Plaza, Beograd

Opširnije
UKS Obaveštenja

17.06.2024.

Prijave za podršku za učešće na TCT 2024

Iskoritiste priliku za mogućnost finansijske podrške za učešće na kongresu za odlazak na TCT ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije
MasterCard
Maestro
Visa
DINA
American express
BancaIntesa
MasterCard Sec
Verified by Visa