Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

 

Obaveštavamo Vas da će se ponovljena sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije održati  dana 09.05.2019. godine u Hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 15 do 17 časova, sa sledećim dnevnim redom:

  1. usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine 28.03.2018. godine (u prilogu)
  2. usvajanje Izveštaja o radu upravnog odbora i skupštine za 2018. godinu (u prilogu), i podnošenje izveštaja nadzornog odbora (u prilogu)
  3. usvajanje finansijskog izveštaja udruženja za 2018. godinu (u prilogu)
  4.  spajanje Radne grupe za aterosklerozu i ćelijsku biologiju srca i Radne grupe za koronarnu patofiziologiju, mikrocirkualciju i funkciju miokarda u novu radnu grupu pod nazivom Radna grupa za aterosklerozu, koronarnu patofiziologiju i mikrocirkulaciju, počev od 2021. godine
  5. spajanje Radne grupe za bolesti perikarda, miokarda i plućne cirkulacije i Radne grupe za perifernu cirkulaciju i trombozu u novu radnu grupu pod nazivom Radna grupa za bolesti miokarda, perikarda, i plućne i periferne cirkulacije
  6. promena naziva Radne grupe za akutni koronarni sindrom u Radnu grupu za akutna stanja u kardiologiji
  7. glasanje za buduće predsednike radnih grupa, sa mandatom 2021-2023. godine
  8. promena člana 15.6. Statuta, reči „Potpredsednik nadležan za časopis "Srce i krvni sudovi"“, menjaju se u reči „Potpredsednik nadležan za časopis "Srce i krvni sudovi" i internet prezentaciju”.

Takodje Vas obaveštavamo da će elektronsko glasanje biti moguće u periodu od 07.05.2019. godine do 09.05.2019. godine do 12 časova.

Nakon završetka glasanja, rezultati će biti objavljeni na sajtu Udruženja.

 

S poštovanjem,

Upravni odbor

Udruženja kardiologa Srbije

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

12.04.2024.

Prijava za podršku za učešće na BASICS+ 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za ostvarivanje prava na pružanje podrške za ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije