Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da će se sednica Skupštine Udruženja kardiologa Srbije održati dana 09.12.2017. godine u hotelu M Best Western u Beogradu, u periodu od 15 časova do 17 časova, sa sledećim dnevnim redom:

1.  usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine (u prilogu)

2.  izbor pet potpredsednika upravnog odbora

3.  izbor budućeg predsednika upravnog odbora (2019-2021)

4.  izbor sekretara/blagajnika

5.  izbor tri člana nadzornog odbora

6.  izbor predsednika skupštine

7.  izbor zamenika predsednika skupštine

8.  predlog kandidata prof. dr Milana Nedeljkovića za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti

9.  predlog kandidata prof. dr Aleksandra Neškovića za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti

10. predlog kandidata prof. dr Siniše Stojkovića za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti 

11. predlog kandidata prof. dr Branka Beleslina za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti 

 

Mole se članovi Udruženja da najmanje 3 dana pre održavanja sednice, odnosno najkasnije do 06.12.2017. godine, dostave obrazložene predloge potpisane od strane najmanje 10 članova Skupštine za kandidate za sledeće funkcije:

  • potpredsednik upravnog odbora nadležan za Vojvodinu
  • potpredsednik upravnog odbora nadležan za Beograd
  • potpredsednik upravnog odbora nadležan za Centralnu Srbiju
  • potpredsednik upravnog odbora nadležan za radne grupe i podružnice
  • potpredsednik upravnog odbora nadležan za časopis „Srce i krvni sudovi“
  • predsednik skupštine
  • zamenik predsednika skupštine
  • tri člana nadzornog odbora

Predlozi sa skeniranim potpisima predlagača se dostavljaju na e-mail [email protected]

Takodje Vas obaveštavamo da možete pristupiti elektronskom glasanju u periodu od 07.12.2017. godine do 09.12.2017. godine do 12 časova. 

Nakon završetka glasanja, rezultati izbora će biti objavljeni sa sajtu Udruženja.

 

S poštovanjem,

Upravni odbor

Udruženja kardiolga Srbije 

 

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije