Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za ostvarivanje prava na pružanje podrške za učešće na skupu EuroEcho-Imaging 2018, koji se održava u Milanu, Italija, u periodu 05 - 08.12.2018. godine. Troškovi učešća na navedenom programu kontinuirane edukacije obuhvataju putne troškove i troškove prenoćišta, gde je to potrebno, a pravo na podršku može ostvariti jedan član udruženja. Prednost za odobravanje podrške imaju članovi čija se oblast rada u najvećoj meri poklapa sa predmetnim programom kontinuirane edukacije, odnosno član za kojeg se osnovano može proceniti da će u svom radu moći u velikoj meri da primeni znanja stečena učešćem na programu kontinuirane edukacije. Kandidati uz prijavu podnose biografiju uz poseban osvrt na oblast rada i obrazloženje na koji način će učešće na programu kontinuirane edukacije uticati na primenu znanja. Prijave se podnose najkasnije do 09.11.2018. godine do 12h, Sekretaru udruženja Vojislavu Gigi, putem e-mail adrese
[email protected].

S poštovanjem,

Dr Vojislav Giga

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije