SKUPŠTINA UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE

10.12.2105. GODINE

HOTEL M BEST WESTERN Beograd

Verifikaciona komisija u sastavu:

  1. Advokat Marija Petrović
  2. dr Stefan Juričić
  3. Nenad Jović

Podnosi Skupštini Udruženja kardiologa Srbije sledeći

I Z V E Š T A J

Na Skupštini Udruženja kardiologa Srbije dana 10.12.2015. godine, na kojoj se glasalo o usvajanju zapisnika sa skupštine 16.11.2015. godine, i izboru potpredsednika upravnog odbora za časopis „Srce i krvni sudovi“, ukupno je glasalo 182 člana Udruženja kardiologa Srbije.

Verifikaciona komisija konstatuje da nije postignut kvorum za glasanje, odnosno da nije ostvaren kvorum od 50% od ukupnog broja članova Udruženja kardiologa Srbije.

Beograd, 10.12.2015. godine

VERIFIKACIONA KOMISIJA

Advokat Marija Petrović

dr Stefan Juričić

Nenad Jović

BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije