I RAB 1952
II BUDVA 1957
III OPATIJA 1961
IV OPATIJA 1965
V LJUBLJANJA 1969
VI SARAJEVO 1973
VII SKOPLJE 1977
VIII BEOGRAD 1981
IX BEOGRAD 1985
X HERCEG NOVI 1989
XI NOVI SAD 1995
XII BEOGRAD 1998
XII NOVI SAD 2001
XIV BEOGRAD 2003
XV HERCEG NOVI 2005
XVI BEOGRAD 2007
XVII BEOGRAD 2009
XVIII BEOGRAD 2011
XIX ZLATIBOR 2013
XX ZLATIBOR 2015
XXI ZLATIBOR 2017
XXII ZLATIBOR 2019
XXIII ZLATIBOR 2021

Udruženje kardiologa Srbije je član Evropskog udruženja kardiologa (European society of cardiology, ESC) i Svetske federacije za srce (World heart federation, WHF).

Kolektivni članovi u UKSCG su Kardiološka sekcija Srpskog lekarskog društva i Kardiološka sekcija društva lekara Crne Gore. Publikovali smo 234 rada u celini u internacionalnim časopisima citiranim u bazi podataka MEDLINE (National Library of Medicine, USA). Naši autori su 8 puta citirani u 6. izdanju Braunwaldovog udžbenika kardiologije, a 11 puta u 2. izdanju Topolovog udžbenika. Imamo 33 člana koji imaju titulu Fellow European Society of Cardiology (FESC) i sedam članova Americkog koledža za kardiologiju (Fellow American College of Cardiology - FESC). Članovi udruženja su u proteklih deset godina održali 12 predavanja po pozivu na kongresima Evropskog udruženja kardiologa i bili organizatori tri edukaciona programa u 2002. godini, dva u Beogradu, a jedan u Marburgu u Nemackoj:

  • "Stress echocardiography in myocardial ischemia"Beograd 5/2002
  • "Infectious diseases of the heart: major clinical topics"Beograd 25/2002
  • "Recent advances in pericardial diseases and cardiac inflammation"Marburg, Nemacka 11/2002

Naši članovi su učestvovali u pisanju nacionalnih preporuka za prevenciju ishemijske bolesti srca i bol u grudima kao i preporuka Evropskog udruženja kardiologa za dijagnostiku i lecenje bolesti perikarda: Maisch B, Adler Y, Erbel R, Rienmüller R, Ristic AD, Seferovic PM, Thiene G, Tomkowski W, Yacoub MH. Scientific statement of the European Society of Cardiology: Diagnosis and management of the pericardial diseases. Eur Heart J 2003; 24: in press. Na kongresima Evropskog udruženja kardiologa su članovi našeg udruženja imali značajan broj prezentacija (period 1994 - 2002 predstavljen na tabeli i grafikonu). Na šest poslednjih evropskih kongresa je našim članovima redovno ukazivana počast da predsedavaju sesijama.

U istom periodu smo imali 31 prezentaciju na kongresima Americkog koledža za kardiologiju, a na poslednjem održanom svetskom kongresu kardiologa su clanovi Udruženja kardiologa Srbije i Crne Gore imali 60 radova prihvacenih za prezentaciju. Kongresi udruženja kardiologa Jugoslavije su poslednjih godina održavani naizmenično sa kongresom kardiologa Srbije sa oko 1000 učesnika svake godine. Pored toga je održano i više drugih značajnih stručnih skupova sa medjunarodnim ucešcem:

  • "Stress echocardiography in myocardial ischemia"Beograd 5/2002
  • "Infectious diseases of the heart: major clinical topics"Beograd 25/2002
  • "Recent advances in pericardial diseases and cardiac inflammation"Marburg, Nemacka 11/2002
  • "Recent advances in pericardial diseases and cardiac inflammation"Marburg, Nemacka 11/2002
  • "Recent advances in pericardial diseases and cardiac inflammation"Marburg, Nemacka 11/2002
  • "Recent advances in pericardial diseases and cardiac inflammation"Marburg, Nemacka 11/2002
BASICS 2024

Kongresi

BASICS 2024

21 -23. april 2024.

Lokacija: Hotel Šeraton, Novi Sad

Opširnije
UKS Obaveštenja

15.04.2024.

Prijava za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom kongresu kardiologa 2024

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za besplatne kotizacije za učešće na Evropskom ...

ESC/ACC i druga obaveštenja

05.10.2023.

Polaganje ACC testa Certified Cardiovascular Knowledge Examination

Poštovane koleginice i kolege,  za sve one koji su eventualno zainteresovani, u prilogu se ...

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Časopis „Srce i krvni sudovi"

„Srce i krvni sudovi" Broj 1/2024

Volumen 43

Urednik Slobodan Obradović

Opširnije